Yazılım mühendisliği gün geçtikçe önemi artan bir disiplindir, çünkü hemen hemen her endüstride, her işte ve her fonksiyon için özel bir yazılıma ihtiyaç vardır. Yazılım mühendisleri endüstride anahtar rol oynar ve yazılım mühendisliğinin temel önemi, daha önce olmayan bir şeyi inşa ediyor olmasıdır.

Bu anlamda eşsiz bir alandır çünkü yaratıcılık ve bilim arasındaki ince çizgide yürür. Yazılım mühendisliği, teknoloji tabanlı dünyada mükemmel bir kariyer seçeneğidir. Yazılım Mühendisliği; bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler başta olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasının sağlanmasında çözümler üreten ve yaşanan teknolojik dönüşümlerin yaşamın her alanında yeni çözümlerle karşımıza geldiği çağımızda önemi giderek artan bir programdır. Bu anlamda ülkemizde de giderek artan yetişmiş uzman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

İstanbul Atlas Üniversitesi Yazılım Mühendisliği lisans programında bu alanda yetkin akademisyenler ile birlikte, sektörde bu alanda bilinen pek çok tasarımcı da ders/seminer verecektir. Bölüm öğrencileri bölüme özel bilgisayar laboratuvarları yanında, Creative Labs ve X Labs bünyesinde kendi projelerini tasarlayıp geliştirebilme imkanı bulacaktır. Atlas Üniversitesi hem bölüm bünyesinde, hem de Creative Labs ve X Labs bünyesinde yazılım projeleri alanında pek çok atölye, seminer ve etkinliğe ev sahipliği yapacak. Öğrencilerimiz bu alanda teorik eğitimin yanında pek çok pratik eğitim ve proje gerçekleştirme imkanı bulacaktır.