AMAÇ VE KAPSAM

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladığımız “Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm Çalıştaylar” dizisinin ilki 28 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Atlas Üniversitesi’nde hibrit olarak gerçekleştirilmektedir. Böylece Kamu – Üniversite – Sanayi işbirliğiyle konunun tüm paydaşlarını bir araya getirerek, iş birliklerine ve ortak projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Akıllı şehirler üç ana bileşenden oluşmaktadır:

Veri ve Teknoloji Altyapısı: Kentin üç boyutlu coğrafi verileri, yüksek hızlı iletişim ağları, akıllı telefon ve sensörler.

Uygulamalar: Güvenlik, hareketlilik, sağlık, enerji, su, atık, ekonomik kalkınma ve barınma, sivil toplum faaliyetler vb. uygulamalar.

Kullanıcılar: Verilerin ve bilgilerin kurumlar ve vatandaşlar tarafından kullanımı.

Şehrin üç boyutlu coğrafi verileri ve sayıları milyarları bulan sensörler ve uygulamalar akıllı şehirlerin iskeletini oluşturmaktadır. Akıllı şehir uygulamaları;

¬ Büyük veriyi işleyerek akıllıca kullanılabilmekte, yönetici ve kullanıcıların kaynakları verimli olarak kullanmasına ve gelecek için plan yapmasına yardımcı olmaktadır.

¬ Ayrıca, kurumların ve vatandaşların daha iyi kararlar almalarına ve şehrin performansını şekillendirmede katkıda bulunmaktadır.

¬ Sonuçta; şehirlerin akıllı ve daha yaşanabilir hale gelmesinde önemli bir rol almaktadır.

Üç boyutlu coğrafi veriler ve sayıları milyarları bulan sensörler ve uygulamalar akıllı şehirlerin temelini oluşturmaktadır. Akıllı şehir uygulamaları sayesinde; yönetici ve kullanıcıların kaynakları verimli olarak kullanmasına hizmet etmekte ve gelecek için plan yapmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, kurumların ve vatandaşların daha iyi kararlar almalarına ve şehrin performansını şekillendirmede katkıda bulunmalarına olanak sağlamaktadır. Böylece şehirlerin akıllı ve daha yaşanabilir hale gelmesi sağlanmaktadır.

Söz konusu çalıştayımızın ana amacı; Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) ile paydaşları bir araya getirerek akıllı şehirlerin kurulmasına ve dijital transformasyonun gerçekleşmesine hizmet etmektir. Anılan işbirlikleri sayesinde; akıllı şehirlerin iskeleti olan Coğrafi Veri ve Üç Boyutlu Şehir Modelleri oluşturulması, teknolojik altyapı tasarımı ve kurulması, sensör ile nesnelerin internetinin entegrasyonu gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca, akıllı şehirlerle ilgili uygulamalar tasarlanabilecek, geliştirilebilecek ve vatandaşlara hizmet verilebilecektir.

PROGRAM

Prof. Dr. Batuhan ÖZAY
Atlas Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muhammet ŞAHİN
MEF Üniversitesi Rektörü   

Dr. Yusuf ELGÖRMÜŞ
Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı,
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı

Fatma ŞAHİN
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı,
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

Fatma VARANK
Bakan Yardımcısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

“Akıllı Şehirlerin Geleceği ve Mühendisliğin Akılı Şehir Konusundaki Rolü”
Dr. Ersin ARIOĞLU
Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı

"Gelişmiş Ülkelerdeki Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları"
Prof. Dr. Kamil EREN

Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi
Başkan Danışmanı

"YTÜ’de Yürütülen Akıllı Şehir Uygulamaları ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları"
Prof. Dr. Engin GÜLAL

YTÜ Akıllı Şehirler Araştırma Merkezi Müdürü

“Şehirleri Konumun Gücüyle Akıllandırarak, Başkalarının Göremediğini Görelim”
Barış UZ

CEO, Esri Türkiye

“Üniversitelerde Entegre Bilişim Altyapısı”
Naci KORU
Bilişim Uzmanı - Em. Büyükelçi

“Kamu Kurumlarının Ar-Ge İhtiyacı ve TÜBİTAK’daki Ar-Ge Destek Programları”
Mustafa AY
KAMAG Başkanı - TÜBİTAK

“Atlas Üniversitesi Bilişim Altyapısı ve Uzaktan Eğitim”
Tolga DİNÇER

CEO, DT Bilişim Grubu

"Enerji, Üretim ve Sağlikta Nesnelerin İnterneti"
Müh. Yavuz EREN

JeoIT Genel Müdürü, Cyberpark, Bilkent

AÇILIŞ KONUŞMACILARI

Fatma VARANK
Bakan Yardımcısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı

Prof. Dr. Muhammet ŞAHİN
MEF Üniversitesi Rektörü

 

Fatma ŞAHİN
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

Dr. Yusuf ELGÖRMÜŞ
Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

 

Prof. Dr. Batuhan ÖZAY
Atlas Üniversitesi Rektörü

KONUŞMACILAR

Dr. Ersin ARIOĞLU
22. Dönem İstanbul Milletvekili

1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. ARIOĞLU, 1965 senesinde İstanbul’da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A. Ş.’yi kurdu. Kasım 2002’de TBMM’ye milletvekili olarak seçildi. Temmuz 2007’den itibaren Yapı Merkezi Holding A. Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir.  ARIOĞLU’nun muhtelif yerli ve uluslararası teknik dergilerde 80’den fazla makalesi yayınlanmış olup, bunların mühim bir kısmı beton teknolojileri, deprem mühendisliği, ulaşım sistemleri ve inşaat metodları, kalite yönetimi, bilim merkezleri, eğitim ve bilgi işleme teknikleri üzerinedir. Yapısal dinamikler konulu bir kitabın da yazarıdır. Kendisine İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından Fahri Doktor unvanı verilmiştir. ARIOĞLU, Slovenya Cumhurbaşkanı tarafından yabancılara verilen en itibarlı “Silver Honorary Order of the Republic of Slovenia” nişanı ile ödüllendirilmiştir.

Prof. Dr. Kamil EREN
Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi

Prof. Dr. Kamil EREN doktora çalışmalarını ABD’de tamamladıktan sonra 1980-1985 yıllarında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde Akademisyen olarak görev yapmıştır. 1985  yılında Humboldt Bursiyeri olarak Almanya’da araştırmalar yürütmüş ve daha sonra 9 yıl süreyle Birleşmiş Milletler’de uzman olarak çalışmıştır. 1996-1997 yıllarında, Başbakan Başmüşaviri olarak görev yapmış, 2004-2020 yıllarında da İstanbul Kültür Üniversitesi’nde çalışmıştır. Kamil EREN 1998 yılında bilgi sistemleri konusunda çalışan Jeo Tek Grubunu kurmuştur. Grup 200 üzerindeki personeli ile haritacılık, coğrafi bilgi sistemleri, arşiv otomasyonu ve bilgi teknolojileri alanlarında Türkiye, S. Arabistan, Dubai, Almanya ve ABD ofisleriyle dünya genelinde faaliyet göstermektedir. Prof. Dr. Kamil EREN halen İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Başkan Danışmanı olarak hizmet vermektedir.

Mustafa AY
TÜBİTAK KAMAG Başkanı

Mustafa AY, Ankara Üniversitesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliğinden mezun olmasının ardında Gazi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünde, “Bilim ve Teknoloji Politikaları” alanında yüksek lisans yapmıştır. TÜBİTAK’daki kariyerine 1989 yılında Uzman Yardımcısı olarak başlayan Mustafa AY, Bilim ve teknoloji politikası, teknoloji yönetimi, Ar-Ge ve yenilik destekleri, ulusal ve bölgesel yenilik sistemi, KOBİ’lerin desteklenmesi konularında uzmanlığa sahiptir. TÜBİTAK’da bilim ve teknoloji politikaları uzmanı ve Başbakanlık’da bilim ve teknoloji politikaları ile KOBİ destekleri konusunda Başbakanlık müşaviri görevlerinde bulunmuştur. 2006 yılından bu yana, TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubunun (KAMAG) yöneticiliğini yapmaktadır Mustafa AY, TÜBİTAK tarafından yürütülen Türkiye’nin ilk “Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Öngörü” projesinde Koordinatörlük görevini yürütmüştür.

Tolga DİNÇER
CEO, DT Bilişim Grubu

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversite de öncelikle Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri alanlarında lisans üstü akademik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Eğitimi sırasında odaklandığı kablosuz haberleşme teknolojileri, bulut bilişim ve yapay zeka alanlarında eğitimi sırasında farklı şirketler de görev almış olup, 2009 yılından itibaren kurucusu olduğu DT Bilişim Grubu’nda İcra Kurulu Başkanlığı görevini ve yüksek teknoloji yatırımları gerçekleştiren Peranova Yatırım Grubu’nda İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Tolga DİNÇER, akademi ve sanayi işbirliği konusunda batılı ülkelerdeki modelleri yakından incelemiş olup, öncelikle mezunu olduğu Bahçeşehir Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Danışma Kurulu Üyeliğine katılarak, ülkemizde yüksek teknoloji geliştirilmesinde üniversite ve sanayi işbirliğine öncülük yapabilmek adına yönetiminde ve işbirliğinde bulunduğu şirketlerin farklı temalarda üniversiteler ile araştırma ve uygulama merkezleri oluşturarak ülkemizde yerli proje ve ürünler geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Naci KORU
Emekli Büyükelçi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Naci KORU, 1981 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda başladığı 38 yıl süren meslek hayatı boyunca merkez hizmetinde ve yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerimizde görev yaptı. 2007 – 2009 yılları arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad Büyükelçiliğinde ülkemizi Büyükelçi unvanıyla temsil etti. 2009 yılında merkeze dönüşünü takiben önce idari işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev üstlenen Naci KORU, 2012 – 2016 yılları arasında da Dışişleri Bakan Yardımcılığı yaptı. Büyükelçi Koru, 2016 yılında Büyükelçi-Daimi Temsilci olarak atandığı, ülkemizin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinden 2018 Temmuz ayında merkez görevine döndü ve 2019 yılı Mart ayında Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu.

Prof. Dr. Engin GÜLAL
YTÜ Öğretim Üyesi

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversinde tamamlayan Prof. Dr. Engin GÜLAL, doktora çalışmasını Almanya da Hannover Üniversitesi’nde Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri üzerine yapmıştır. Başlıca akademik çalışma alanları, Mühendislik Ölçmeleri, Jeodezik Metroloji ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularını icermektedir. Birçok uluslararası ve ulusal araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Prof. Dr. Engin GÜLAL’ın 100’ün üzerinde uluslararası ve ulusal bilimsel çalışması bulunmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesinde, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Eğitim Komisyonu, Bologna Komisyonu, Akreditasyon Komisyonlarında görev alan Prof. Dr. Engin GÜLAL, 2016-2020 yılları arasında İnşaat Fakültesi Dekanlığı, Senato Üyeliği ve Rektör Danışmanlığı görevlerini yürütmüştür. Prof. Dr. Engin GÜLAL halen Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Barış UZ
CEO, Esri Türkiye

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans dereceleri vardır. 20 yılı aşkın CBS teknolojileri deneyimi vardır. Girişimciliğine ek olarak, ulusal ve uluslararası projelerde tecrübesi olan Barış Uz, uluslararası firmalarda Bilişim Teknolojileri Direktörlüğü, Proje Yöneticiliği, CBS Danışmanlığı ve Teknoloji Direktörlüğü gibi görevlerde bulunmuştur.

Y. Müh. Yavuz EREN
Genel Müdür, JeoIT

1998’de ODTÜ Makina Bölümünden mezun olduktan sonra Amerika’da Rutgers Üniversitesinde Makina Bölümünde (yapay kas kullanan robotik sistemler üzerine) ve Northeastern Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde (yapay zeka ağırlıklı) yüksek lisans öğrenimini yapmıştır. Amerika’da PSI firmasında kıdemli araştırmacı olarak biyonik test sistemleri üzerine çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönerek Bilkent Cyberpark’da yer alan JeoIT firmasının kurucu ortaklarından olan Yavuz EREN Genel Müdür ve Ar-Ge Koordinatörü görevlerini sürdürmektedir. JeoIT e-Devlet, belge yönetimi ve e-Tarım üzerine kapsamlı projeler tamamlamıştır. 2017 yılından Firma Karmaşık Süreç Tanımları, CMS (content management system), yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojilerini ‘Human-in-the-Loop’ mantığı üzerinden özgün bir şekilde entegre eden Evolved.City‘yi geliştirmiştir

TurkishEnglish