TR | EN
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W-Colloquium Series Started

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şehnaz Tahir GÜRÇAĞLAR, Atlas Üniversitesi W-Kolokyum Serisinin ilkinde Sloven, Norveç ve Kanada edebiyatlarının Türkçeye çevirisine dair bir sunum yaptı.

Konuşmasında, çeperde kalan diller arasında edebi akışları şekillendirmede çevirinin rolüne vurgu yapan Tahir Gürçağlar, küresel bağlamda edebi temasların değişen ortamına dikkat çekti. İngilizcenin dünya edebiyatındaki baskın konumunun tartışmasız bir durum olduğunu kabul ederken, çeper diller arasındaki edebi geçişlerin evrensel kültürel hegemonya ile her zaman açıklanamayacağını belirtti.

Seminere, Koç, Marmara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Yeniyüzyıl ve Beykent Üniversiteleri Mütercim Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, Tahir Gürçağlar’ın çalışma alanına yönelik pek çok soru sordu. W-Kolokyum Serisinin 2. Bölümü Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Diriker’in Tercümanlık ve Teknolojiyi irdeleyen sunumuyla devam edecek.