TR | EN
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hipertansiyon ile mücadele için düzenlenen e-kongrede akademisyenimizin bildirisi

18. Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi, 14-16 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Kongreye Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerimizden Dr. Öğretim Üyesi Timur Orhanoğlu, ‘Günlük ambulatuvar kan basıncı ritmi ile demografik veriler ve vücut kitle indeksi arasındaki ilişki’ başlıklı bildirisi ile sözlü katılımda bulundu.