TR | EN

2021-2022 Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

BaşvuruDeğerlendirmeSonuç İlanAsil KayıtYedek Kayıt
28 Temmuz-13 Ağustos 202116-20 Ağustos 202123 Ağustos 202123-25 Ağustos 202126-27 Ağustos 2021

Üniversitemize 2021-2022 akademik yılı güz döneminde diğer Üniversitelerden yatay geçiş yapacak öğrencilere Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde %25 +%10 diğer tüm programlarda %50 + %25 oranında indirim uygulanacaktır.

2021-2022 Güz dönemi için yatay geçiş başvuruları online olarak alınacaktır. 

Üniversitemiz 2020-2021 Akademik yılında eğitime başladığı için yalnızca 2020 YKS sınavına girip, öğrenime başlamış öğrenciler 2021-2022 Güz dönemi için yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

Üniversitemizde yatay geçişler;

¬ Kurum içi,

¬ Kurumlar arası,

¬ Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde 1) ve  

¬ Yurtdışından Yurt içine olacak şekilde dört kategoride değerlendirilir.

İlgili mevzuat için tıklayınız.

Üniversitemiz Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Kurum Dışı Yatay Geçiş ücretleri için tıklayınız.

Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda, eşdeğer programlar arasında geçiş yapabilmesine olanak sağlar.

Başvuru şartları:

¬ Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile başvuru yaptığı programın isimlerinin aynı veya içeriklerinin %80 eşdeğer olması,

¬ Başvuru yapan öğrencinin başvurduğu programın puan türünde Türkiye’deki en küçük puana sahip olması gerekir.

Başvuru evrakları:

¬ Online başvuru yapmak için tıklayınız.

¬ YKS sonuç belgesi

¬ 2021-2022 Güz Dönemi kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve üniversitemiz programlarının Türkiye’deki en küçük puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Kurum İçi Yatay Geçiş

Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumdan başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programa geçiş yapabilmesine olanak sağlar.

Başvuru şartları:

¬ Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile başvuru yaptığı programın isimlerinin aynı veya ders içeriklerinin %80 eşdeğer olması

¬ Başvuru yapan öğrencinin başvurduğu döneme kadar genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,29) olması

¬ Açık öğretim programlarından örgün öğretime geçişlerde ise genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 (4’lük sistemde 3,15) olması gerekir.

2021-2022 Güz Dönemi Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ve üniversitemiz programlarının Türkiye’deki en küçük puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Başvuru evrakları:

¬ Online başvuru yapmak için tıklayınız

¬ Nüfus cüzdanı fotokopisi

¬ YKS yerleştirme sonuç belgesi

¬ YKS sonuç belgesi

¬ Öğrenci belgesi

¬ Transkript

¬ Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge

¬ Ders içerikleri

¬ Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)

¬ Lise diploması (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)

¬ 2 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)

¬ Öğrencinin yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Ücretleri

Öğrencinin eğitimine başladığı yılda girmiş olduğu ÖSYM sınav sonucundaki puanından eşit ve yüksek olan programlara başka hiçbir koşul aranmadan geçiş yapmasına olanak sağlar.

Başvuru şartları:

¬ Ön lisans ve Lisans programlarında merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş; öğrencinin kayıtlı olduğu programda bir yarıyıl öğrenim gördükten sonra hazırlık sınıfı ve son sınıf son dönem de dahil her döneme yapılabilir.

¬ Diğer yatay geçiş yöntemlerinden farklı olarak normal öğrenim süresini aşmış, öğrencilik hakkı olan azami süresi içerisindeki öğrenci de bu geçiş yönteminden faydalanabilir. Ayrıca bu yatay geçiş türünde programlar arası eşdeğerlik aranmaz.

¬ Daha önce bu geçiş türünden faydalanan öğrenci tekrar bu kapsamında yatay geçiş yapamaz.

Başvuru evrakları:

Online başvuru yapmak için tıklayınız.

¬ Öğrenci belgesi

¬ YKS yerleştirme sonuç belgesi

¬ YKS sonuç belgesi

¬ Transkript

¬ Nüfus cüzdanı fotokopisi

¬ Öğrencinin daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Öğrenci belgesinde kayıt türü yer alıyorsa ayrıca belge istenmemektedir.)

¬ Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)

¬ Lise diploması (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)

¬ 2 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)

¬ Öğrencinin yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)

¬ Ders içerikleri (Kesin kayıttan sonra muafiyet işlemleri için ilgili fakülte/yüksekokula verilmelidir.)

2021-2022 Güz Dönemi Ek Madde 1 kontenjanları ve üniversitemiz programlarının taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Ek Madde 1 Yatay Geçiş

Öğrencilerin Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer programlara geçişine olanak sağlar.

Öğrencinin yurt dışında kayıtlı olduğu üniversitenin ve eğitimin yapıldığı programın diploma vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Adayların, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik şartlarının yanı sıra ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilave şartları da taşıması gerekir.

İlgili yönetmeliğin 14/7 maddesinde düzenlenen hükümler 2021 yılında sınava giren öğrenciler için uygulanacak olup önceki yılda sınava giren öğrenciler için ilgili yılın ÖSYS/YKS kılavuzlarında konuya ilişkin yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır. 

Başvuru evrakları:

Online başvuru yapmak için tıklayınız.

¬ Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu tarihi de gösterir Öğrenci belgesi

¬ YÖK’ten alınan denklik belgesi

¬ YKS sonuç belgesi

¬ Transkript

¬ Ders içerikleri

¬ Nüfus cüzdanı fotokopisi

¬ Pasaport giriş – çıkış işlemlerini gösterir ilgili sayfanın fotokopisi

¬ Lise diploması (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.) ve eğitim süresince aldığı notları gösterir transkripti (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)

¬ 2 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)

2021-2022 Güz Dönemi Yurt Dışından yatay geçiş kontenjanları ve üniversitemiz programlarının Türkiye’deki en küçük puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Yurtiçine Yatay Geçiş Ücretleri