Atlas Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

Vizyon: Atlas Üniversitesi Proje Ofisinin vizyonu, Üniversitemizi bilimsel başarı yönünden Türkiye’de ilk üçe çıkartmaktır.

Misyon: Proje Ofisimizin misyonu ise; Atlas Üniversitesi’nden çıkacak olan araştırma ve geliştirme projelerinin sayısı ve kalitesini arttırmak. Bu bağlamda kurum akademisyenlerine danışmanlık, eğitim ve materyal olarak destek imkânlarının sağlanmasıdır.

Atlas Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Görev ve Amaçları

¬ Atlas Üniversitesi’nde projelerin sayısını artırmak amacıyla öğretim elemanlarını proje yazma ve yürütmeye teşvik etmek amacıyla eğitimler ve toplandılar organize etmek,

¬ Ulusal ve uluslararası proje çağrılarını takip ederek ilgili akademisyenlere ve birimlere duyurmak ve web sitesinde bu çağrılara yer vermek,

¬ Akademik personel tarafından hazırlanan proje önerilerini kuruma göndermeden önce özgün değer, yaygın etki, yöntem ve yapılabilirlik yönünden ön değerlendirmeye almak,

¬ Projeler için etik kurul ve gerekli izinlerin alınması için proje yürütücüsüne destek olmak,

¬ Başarılı şekilde bitirilen projelerin çıktılarının takip etmek, eğer gerekli ise fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan hukuki düzenlemeler konusunda ve ticarileşme sürecinde proje yürütücülerine danışmanlık sağlamak.

HİZMETLER

Atlas Üniversitesi Akademisyenleri ofisimizin web sayfasında bulunan e-mail adresinden bizlere ulaşarak teknik ve bilimsel destek talep edebilirler.

Proje ofisi destek talebine göre stratejik bir plan hazırlayıp akademisyene sunar.

Proje yazma ve yürütme eğitimi

Proje Ofisi tarafından belirli zamanlarda akademisyenlere yönelik proje hazırlama ve yürütme eğitimi verilmektedir. Bu Eğitimi tüm Atlas Üniversitesi öğretim elemanlarının alması gerekmektedir. Eğitim tarihleri bu web sitesinden ilan edilecektir. Siz uygun olan bir tarihi seçerek proje ofisine bildirdiğiniz takdirde tarafınıza onay emaili gönderilecektir. Eğer istediğiniz tarihte boş yer kalmamış ise başka bir tarih seçmeniz için tarafınıza email gönderilecektir.

Eğitim 2 gün olarak dizayn edilmiş olup. İki gün boyunca sabahtan akşama kadar eğitim mekanında kalacak şekilde programınızı ayarlanmanız beklenmektedir. Eğitim sırasında ayrılananlar yok sayılıp başka tarihte tekrar eğitim almaları beklenecektir.

Proje başvuru desteği

Atlas Üniversitesi Öğretim Üyelerine Başvurmayı planladıkları proje önerileri için gerekli etik kurul ve diğer izinler konusunda destek verir. Proje destek istenecek kuruma gönderilmeden önce tüm projeler Proje Ofisinin Bilimsel Komitesi tarafından onay almak zorundadır. Bu sebeple gerek panel şeklinde gerekse bire bir destek alarak projenizin hazır hale gelmesinde yardımcı olur.      

Proje fikri analizi

Olgunlaşmamış Proje fikrinizle ofisimize gelebilir ve uzmanlarımız ile fikir alışverişinde bulunarak proje fikrinizi olgunlaştırabilirsiniz

Projeye özgü mentörlük

Atlas Üniversitesi Proje Ofisi, projenizin fikir aşamasından kabul aşamasına kadar olan süreç için stratejik plan hazırlanması ve sağlıklı adımlarla projenizi yönetmeniz için mentörlük hizmeti sağlar.

Projeyi göndermeden önce panel desteği

Atlas Üniversitesi Proje Ofisi belirlediği uzman akademik kadro ile projelerinizi değerlendirir ve özgün değer, yöntem, yaygın etki ve yapılabilirlik bölümlerini kritik ederek sizlere panel raporunu sunar. Bu panel raporu sayesinde projenizdeki eksiklikleri görür ve destek almak istediğiniz kuruma projenizi göndermeden önce en ideal hale getirmiş olursunuz.

Panel raporların kritiği ve yol haritası belirleme

Destek almak istediğiniz kurumdan projeniz ret aldığından projeye için yazılan rapor değerlendirilir ve bu rapora göre proje üzerinde çalışılarak bir yol haritası belirlenir.

Proje sonrası takip desteği

Proje destek veren kurum tarafından kabul edildikten sonra gerek ara raporların yazılmalı gerekse çıktıların sağlık bir şekilde alınıp projenin başarılı olarak tamamlanması için destek verir.

TurkishEnglish