Menü

Atlas Teknoloji Transfer Ofisi

Tanıtım ve Eğitim Birimi

Atlas TTO’nun faaliyetlerini araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına tanıtılmasını, üniversite ve sanayi arasındaki işbirliklerinin oluşması için gereken iletişim ağının kurulmasını ve teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratılmasını sağlamaktır.

Bu Amaçla;

¬ Ulusal ve Uluslararası Proje Çağrılarının Takibi ve Duyurusu; Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası proje fon destekleri, eğitim faaliyetleri ve proje çağrıları konusunda sürekli haberdar edilmesi ve bilgilendirilmesi,

¬ Tanıtım ve Bilgilendirme Etkinliği; Üniversitemizin araştırma ve geliştirme çıktılarının daha etkin ve yaygın bir şekilde toplumsal ekonomik değere dönüştürülmesi süreçlerini iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri kapsamında akademisyenlere, firmalara ve öğrencilere yönelik aşağıdaki konu başlıklarında farkındalık, tanıtım, eğitim ve bilgilendirme günleri düzenlenmesi,

¬ TÜBİTAK Fon Destekleri (ARDEB Destekleri, TEYDEB Destekleri, Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM), 2244 Sanayi Doktora Programı, ERA-NET, COST vb.)

Avrupa Birliği Proje Destekleri (ERASMUS, UFUK AVRUPA, IPA II vb.)

Kalkınma Ajansları Destekleri (Yenilikçi İstanbul –Girişimcilik -Fizibilite Desteği, Güdümlü Proje Desteği vb.)

KOSGEB Destek Çağrıları

Girişimciliğe ait Temel Konular ve Fon Destekleri

¬ Fuar ve Proje Çarşısı Etkinlikleri;Teknoloji Transfer Ofisimizin Üniversite Sanayi İş Birliği (ÜSİ), Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Girişimcilik faaliyet alanlarında ulusal ve yerel ölçekte düzenlenen toplantılara, fuarlara katılım sağlanmakla beraber Proje Çarşısı etkinlikleri düzenlenmesi,

¬ Atlas TTO’nun faaliyetlerini ve hizmet kalemlerini; araştırmacılar, akademisyen, öğrenciler ve iş alemine tanıtılması ve duyurulması,

¬ Atlas TTO veri ve belge tabanının oluştururulması,

¬ Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu, STK’ları birebir ziyaretlerde bulunarak tarafların farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayıcı etkinliklerin organize edilmesi,

¬ Eğitim, konferans, seminer, webinar, workshop, tanıtım /bilgilendirme toplantıları, proje yarışmaları planlanması, organize edilmesi ve kamuoyuna duyurulması, ¬ Üniversite dışındaki paydaşların düzenlediği etkinliklere (çalıştay, fuar, toplantı vs.) iştirak edilmesi,

¬ Atlas TTO personelinin nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin alınması noktasında koordinasyonunun sağlanılması ve takip edilmesi, ¬ Dijital ve basın yayın organlarını ve özellikle sosyal medyayı aktif olarak kullanılması,

¬ Atlas TTO’nun kurumsal kimlik çalışmalarının sürekli geliştirilrek yürütülmesi, ¬ Atlas TTO’nun hizmet kalemi içerisinde kalan Proje, Fikri Haklar, Girişimcilik alanlarında eğitimlerin düzenlenmesi, vb. etkinlikler yürütülmektedir.