BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

¬ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi

¬ Yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi

¬ Yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi

¬ Üst yöneticinin Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütülmesi

Prof. Dr. Batuhan ÖZAY
Rektör

Prof. Dr. Engin GÜLAL
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ayhan BİLİR
Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Bülent KATİBOĞLU
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan YAMAN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Pervin İŞERİ
Tıp Fakültesi

¬ Disiplinlerarası Araştırma Projeleri
Üniversite veya diğer kurumlardaki farklı disiplinlerden en az iki farklı disiplinden (Fakülte/Bölüm) öğretim üyelerinin birlikte hazırlayacağı araştırma projeleridir.

¬ Öncelikli Alanlarda Araştırma Projeleri
Kalkınma Planında öngörülen öncelikli sektörler ve kritik teknolojiler göz önünde bulundurularak BAP Komisyonu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda önerilen araştırma projeleridir.

¬ Lisansüstü Tez Projeleri
Tez danışmanı ve varsa eş danışmanın öğrencileri ile yürüttüğü lisansüstü tezlerini kapsayan araştırma projeleridir.

¬ Genç Araştırmacı Destek Projeleri
Atlas Üniversitesi öğretim elemanlarının, doktora/tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık derecelerinin aldıkları tarihi izleyen 5 yıl içinde Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi ve daha kapsamlı araştırmalar yapabilmeleri için başvurdukları projelerdir.

İnsanlarla yapılacak veya konusu insan olan her türlü araştırmayı kapsayan BAP proje başvurularının kabulü için Etik Kurul onayı gerekmektedir. Etik Kurul onayı gerektiren proje önerilerinin onay belgesinin eksik olması halinde proje başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Etik Kurul Onayı gerektiren araştırma projeleri önerileri için, ilgili formları buradan doldurarak etik kurula başvurulması gerekmektedir.

TR | EN