Menü

Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız ve diş sağlığı sorunu olduğunu fark eden hastaların ağız bulgularının değerlendirilmesi, yardımcı muayene yöntemleri ile tam bir tanı konması ve uygun bir tedavi planlamasının yapılması amacıyla ilk başvuru alanı Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi kliniğidir.

İLK MUAYENE KLİNİĞİ (ORAL DİAGNOZ)

İlk Muayene Kliniğinin işlevi ağız, dışı ve ağız içi muayene yöntemleri ile hastaların önce şikayetine yönelik, daha sonra da henüz belirti vermeyen ancak var olan bulgularını saptamak, değerlendirmek ve gerekirse röntgen tetkiki, kan tahlili, mikrobiyolojik inceleme gibi laboratuar işlemlerini tespit etmek ve hastayı bu birimlere yönlendirmek, en sonunda da klinik ve yardımcı muayene bulgularını bir araya getirerek tanı koymak ve hastaya özel tedavi planını oluşturmaktır.

Ayrıca ağızda ortaya çıkan hastalıkların tanısı, cerrahi olmayan tedavilerin yapılması ve sistemik hastalıkların ağız belirtilerini değerlendirerek hastanın ilgili tıp uzmanlık kliniklerine yönlendirilmesi de kliniğin görevleri arasındadır.

DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ

Hastanın ilk muayenesinde doğru tanıya ulaşmak için hemen her hastada uygulanan yardımcı muayene yöntemi radyolojik tetkiklerdir. Diş hekimliği radyoloji cihazlarının yaydığı x-ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak adına hem çalışanlar, hem de hastalar için ulusal ve uluslararası mevzuatın gerektirdiği tüm önlemler mevcuttur.

Radyoloji biriminde tamamı dijital olmak üzere, ağız içi radyografi, panoramik grafi, sefalometrik ve el-bilek grafisi, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT-KIBT) cihazları kullanılmaktadır.

Hekimlerimiz

Prof. Dr.
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

TEL:

1401 (Dahili)
Prof. Dr.
Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi BaşhekimiAğız Diş ve Çene Radyolojisi

TEL:

1411 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

TEL:

1401 (Dahili)