There are two ways to study at Atlas University as an exchange student:

Erasmus+ and Global Exchange program. Erasmus+ is a European Union program, in which students receive grants from the European Commission for their personal expenses. Global Exchange programs, on the other hand, work in accordance with the exchange agreement between two universities.

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

¬ Yabancı uyruklu olanlar,

¬ Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar,

¬ Türk vatandaşlığından çıkma belgesi olan ebeveynlerin reşit olmayan çocuklarının, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olanlar,

¬ Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

¬ Yurt dışı okullarda öğrenim görenlerden;

01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin/lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin/lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

¬ KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak olan öğrenciler.

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabilirler.

Ön başvuru için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.

TurkishEnglish