TR | EN

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

“Edebiyatın güzelliği şuradadır: Tüm özlemlerinizin herkeste var olan evrensel özlemler olduğunu, yalnız olmadığınızı ve ayrıştırılmadığınızı keşfedersiniz”.

Scott Fitzgerald

Atlas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün en önemli özelliği edebiyatı öğrencilere çağdaş düşünce ve kültür akımları ile ilişkilendirerek karşılaştırmalı ve disiplinlerarası geniş bir bakış açısı ile sunmasıdır. Geniş bir kültürel yelpazeye yayılan bölüm dersleri öğrencilerimize bir yandan yaşamlarının her alanında yararlanabilecekleri çağdaş bir eğitim sağlarken, diğer yandan bireyi, toplumları ve kültürleri anlamalarına yardımcı olur.

Dört yıllık lisans programımızda yer alan İngilizce yazım, metin analizi ve araştırma teknikleri dersleri öğrencilerin etkin bir biçimde İngilizce okuma ve yazma becerilerini geliştirir. Roman, kısa öykü, şiir, tiyatro ve deneme türünde yazılmış belli başlı metinlerin tarihsel ve sosyo-kültürel bağlamda tartışıldığı edebiyat derslerinde ise bu türler ve metinler derinlemesine incelenir. Programda ayrıca İngiliz Edebiyatı Tarihi, Mitoloji ve Edebiyat Kuramı ve Eleştiri gibi temel uzmanlık konularını kapsayan derslere de yer verilir. Dört yıl boyunca öğrencilerimize sunulan İspanyolca dersleri öğrencilerimizi ikinci bir yabancı dilde B1-B2 düzeyine getirerek onların istihdam olanaklarını arttırmayı amaçlar.

Ders programımızda yer alan Fakülte ve Üniversite seçmeli dersleri öğrencilerimizin entelektüel ve mesleki donanımını destekleyen derslerdir. Ayrıca öğrencilerimiz isterlerse çeşitli uzmanlık dallarında, Çift Anadal Diploması veya Yandal Sertifikası alabilecekleri bir eğitim programını da izleyebilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerimiz üniversitelerarası öğrenci değişim programlarına da katılabilirler. Üçüncü yıldan itibaren koşulları sağlayan öğrencilerimiz ERASMUS Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamındaki üniversitelerde yurtdışı deneyimi edinebilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları eğitim kurumlarında, üniversitelerde, yayınevlerinde, büyükelçilik ve konsolosluklarda, turizm sektöründe, medya kuruluşlarında, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında çalışmakta ya da akademik kariyer yapmaktadırlar.

Edebiyatı en geniş anlamıyla anlama arzusuyla motive olanlar, bölümümüzde hoş bir entelektüel yuva bulacaktır.

Prof. Dr. Gülşen SAYIN       
Bölüm Başkanı