TR | EN

ERASMUS

Erasmus programı, Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programıdır. Erasmus programı, lisans öğrencilerine yönelik yurt dışı eğitim ve staj imkânları sağlamaktadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de bu projeden yararlanmaları mümkündür. Erasmus projesi, 3 ay ile 1 sene arasında değişen farklı programları içerisinde bulundurmaktadır. Öğrenciler, 37 farklı ülkeden üniversiteleri tercih edebilirler. Erasmus programı, Avrupa Birliği ve iş birliği yapılan ülkelerin yükseköğretim kurumlarının iş birliğini sağlayarak eğitimde kalitenin artırılmasını hedeflemektedir. Öğrenciler, bu değişim programı sayesinde farklı kültürlerdeki kişilerle tanışma imkânı bulabilmekte ve yeni yaşam tarzlarını tanıyabilmektelerdir. Erasmus, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının araştırma projeleri, akademik müfredat geliştirme çalışmaları gibi eğitim ve finans giderlerini karşılayarak Avrupa’daki üniversiteler arasında hareketliliği artırır.

Başvuracak öğrencilerde aranılan şartlar: 

Lisans veya yüksek lisans programlarında bir yılı tamamlamış olmaları

Akademik not ortalamasının lisans öğrencileri için 2.00/4.00 ve lisansüstü veya doktora öğrencileri için 2.50/4.00 olması

TOEFL/IELTS gibi yabancı dil yeterlilik sınavlarından en az 70 puan alması

Programa daha önceden katılmamış olması