TR | EN

KOMİSYONLAR

AKREDİTASYON KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri:

Dr.Öğr. Üyesi Şirin TUFAN
Dr.Öğr. Üyesi Ezgi KESKİN GAGA
Ar.Gör. Mahmut Serhan ALTAN

ORGANİZASYON KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri:

Dr.Öğr. Üyesi Şirin TUFAN
Dr.Öğr. Üyesi Özüm ARZIK ERZURUMLU
Ar.Gör. Mahmut Serhan ALTAN