Ürün, hizmet ve bilgi alışverişinin yoğunlaşarak devam ettiği küreselleşen dünyamızda, yabancı dilin, özellikle de dünyanın ortak dili haline gelen İngilizcenin önemi giderek artmaktadır. Bu bağlamda, iletişimi sağlayacak çevirmenlere daha çok ihtiyaç duyulmakta ve uzman çevirmenler yetiştiren Mütercim Tercümanlık Bölümleri daha popüler hale gelmektedir.

Bölümün gerektirdiği yeterlilikler, özellikler nelerdir?

İstanbul Atlas Üniversitesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bölümü, 21. Yüzyıl becerileri ile donanmış, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, öz gelişimini nasıl sağlayabileceğini anlamış, teknoloji konusunda donanımlı ve en az bir programlama diline hakim çevirmenler yetiştirmektedir. Mezunlarımızın, İngilizce ve Türkçeyi dilbilimsel (sesbilim, sözcükbilim, tümce bilim, anlambilim, edim bilim) olarak kavrama ve çözümleme yetisine sahip, her iki dilde de metin üretebilen, gerek kuramsal gerekse pratik açıdan, yani bir bilim ve meslek olarak çeviriye hakim kişiler olması esastır.

Programın öğrencilerimize sağlayacağı donanımlar, uygulama ve staj imkanları hangileridir?

Bireysel çalışma, proje üretme ve ekip çalışması becerilerini kazanan öğrencilerimiz, metin düzenleme ve yayına hazırlama yetileriyle, bir çeviri projesinin tüm aşamalarına hakim proje yöneticileri olarak meslek hayatına atılma imkanına sahip olacaklardır. Yine zorunlu stajlarla, sektörü doğrudan deneyimleyecek olan öğrencilerimiz, kariyer planlarını bu deneyimler ışığında yapma şansı bulacaklardır. Bunun da ötesinde, mesleki etik ve bilince sahip, sorumluluklarının farkında bireyler olarak, en az bir sosyal sorumluluk projesinde yer almış yetkin ve etkin mezunlar olacaklardır.

Atlas Üniversitesinin Mütercim Tercümanlık Programı, öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

İngilizcenin yanında ikinci bir yabancı dili B1 düzeyinde öğrenen öğrencilerimiz, en az üç dile -dilbilgisi, kültür ve coğrafya olarak- hakim olmakta ve söz konusu hakimiyetlerini çeviriye yansıtma becerisi kazanmaktadır. Hem yazılı hem de sözlü olarak, farklı uzmanlık alanlarında (edebiyat, teknik, tıp, sosyal bilimler, ekonomi, siyaset bilimi, psikoloji vb.) karşılaşacakları metinleri çevirme becerisini edinecek öğrencilerimiz, bölümümüzde bulunan, son teknolojiyle donatılmış Eşzamanlı Çeviri Laboratuvarında, sektörde aktif olarak çalışan, uzman çevirmenlerden Eşzamanlı Çeviri (simultane) dersleri alacaklardır. Bu şekilde,  Konferans çevirmenliğinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bilen, iş hayatına hazır çevirmenler olarak mezun olacaklardır. Aynı şekilde, Ardıl Çeviri ve Toplum Çevirisi de kazanacakları yetiler arasında olacaktır.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun olan değerli öğrencilerimiz, kadrolu veya serbest çalışanlar olarak, yazılı (edebiyat, teknik, sosyal bilimler, tıp, ekonomi vb. alanlarda) ve sözlü (ardıl, eşzamanlı, çevrimiçi) alanlarda uzman çevirmen olarak çalışabildikleri gibi, yayınevlerinde editör olarak da görev alabilmektedirler.  Benzer şekilde, mezunlarımız, medya kuruluşlarından (haber, program, senaryo, reklam, film, altyazı, ardıl çevirmen), özel sektördeki şirketlere, oradan Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı gibi devlet kurumlarına kadar birçok alanda görev alabilmektedir. Yine, diplomasiden (yabancı misyon temsilcilikleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler faaliyetleri gibi) sağlık turizmine birçok farklı alan, mezunlarımızı istihdam etmekte ve iş imkanı sağlamaktadır.

*Mütercim Tercümanlık (İngilizce) bölümünde eğitim dili İngilizcedir. Bu nedenle gerek görüldüğünde öğrencilerimiz bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık eğitimine tabi tutulurlar.

TurkishEnglish