Psikoloji, insan davranışlarını gözlem ve araştırmalar yoluyla anlamamızı sağlayan hem bir bilim dalı hem de insana ait sorunların çözüldüğü bir uygulama alanıdır. Dolayısıyla psikolojinin en önemli özelliklerinden biri, bilimin, uygulama ile birlikte gitmesi ve ilerlemesidir. 

Hedefimiz, öğrencilerimize psikolojinin araştırma ve uygulama alanlarını tanıtmak ve onlara insanı ve davranışlarını çok yönlü olarak tanıyabilecekleri ve tartışabilecekleri bir ortam hazırlamaktır. Bu noktadan hareketle bölümümüzün amacı, bilgisini düşünce yeteneği ile birlikte anlamlı şekilde kullanabilen ve insanla ilgili konulara sorgulayıcı bir şekilde yaklaşabilen öğrenciler yetiştirmektir. 

Bölümümüzün ders programında birinci yıl psikolojinin kapsamlı olarak tanıtıldığı Psikolojiye Giriş dersi ile birlikte Felsefeye Giriş, Sosyoloji, İstatistik, Fizyoloji gibi temel dersler yer alır. İkinci yıl: Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji gibi temel zorunlu bölüm dersleri; üçüncü ve dördüncü yıllarda ise zorunlu bölüm derslerine ek olarak psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin seçmeli dersler ile bölüm dışı seçmeli dersler yer almaktadır. Seçmeli derslerimizi belirlerken amacımız, öğrencilerimizin mezuniyete daha yakın oldukları dönemde, alana mümkün olduğunca hâkim olmalarını sağlamak ve psikolojinin alt alanlarından hangisine daha fazla ilgi ve yeteneklerinin olduğunu belirlemelerine yardımcı olmaktır.

Bölüm mezunlarımız, kazandıkları bilimsel düşünme becerileri ve psikoloji bilgileriyle, özel ve kamu kurumlarında, Çocuk Yuvalarında,  Kreşlerde, Çocuk Mahkemelerinde,  Islahevlerinde, Ceza ve Tutukevlerinde, Huzurevlerinde, Okullarda, Hastanelerde,  Ruh Sağlığı Merkezlerinde, bedensel veya zihinsel engellilerle ilgili kuruluşlarda, Sağlık Ocaklarında, Spor Kulüplerinde, çeşitli endüstri işletmelerinde çalışabilmektedirler. Araştırma şirketleri, reklamcılık sektörü, Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları ve kitle iletişimi alanlarında da istihdam olanağı bulabilirler. Ayrıca belli bir alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanlar özel işyeri açabilmekte, dilerlerse üniversitelerde akademik hayata katılabilmektedirler.

Kısacası, “insanın olduğu her yerde biz varız!”

TurkishEnglish