TR | EN
BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Prof. Dr. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN, Dekan, Psikoloji Bölüm BaşkanıSevgili Öğrenciler,

Psikoloji, insan davranışlarını gözlem ve araştırmalar yoluyla anlamamızı sağlayan hem bir bilim dalı hem de insana ait sorunların çözüldüğü bir uygulama alanıdır. Dolayısıyla psikolojinin en önemli özelliklerinden biri, bilimin uygulama ile birlikte gitmesi ve ilerlemesidir.

Bölümümüzün en önemli özelliği araştırma ve uygulamaya verdiği önemdir. Bu noktada öğrencilerimiz, hocalarımız tarafından yürütülen araştırmalara katılmakta, onların yönetiminde araştırmaların yürütülmesinde aktif şekilde yer alma şansına sahip olmaktalardır. Buna ek olarak özellikle 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz, psikolojinin farklı uygulama alanlarını tanıyabilmek için belirli dersler çerçevesinde alanda yer almakta, ardından deneyimlerine yönelik süpervizyonlar almaktalardır.

Bölümümüzün ders programında birinci yıl, psikolojinin kapsamlı olarak tanıtıldığı “Psikolojiye Giriş” dersi ile birlikte “Felsefeye Giriş”, “Sosyoloji”, “İstatistik” ve “Fizyoloji” gibi temel dersler yer alır. İkinci yıl, “Gelişim Psikolojisi”, “Sosyal Psikoloji”, “Deneysel Psikoloji” gibi temel zorunlu bölüm dersleri; üçüncü ve dördüncü yıllarda ise zorunlu bölüm derslerine ek olarak psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin seçmeli dersler ile bölüm dışı seçmeli dersler yer almaktadır. Seçmeli derslerimizi belirlerken amacımız, öğrencilerimizin mezuniyete daha yakın oldukları dönemde, alana mümkün olduğunca hâkim olmalarını sağlamak ve psikolojinin alt alanlarından hangisine daha fazla ilgi ve yeteneklerinin olduğunu belirlemelerine yardımcı olmaktır.

Hedefimiz; öğrencilerimize psikolojinin araştırma ve uygulama alanlarını tanıtmak ve onlara insanı ve davranışlarını çok yönlü olarak tanıyıp tartışabilecekleri bir ortam hazırlamaktır. Bu noktadan hareketle bölümümüzün amacı, bilgisini düşünce yeteneği ile birlikte anlamlı şekilde kullanabilen ve insanla ilgili konulara sorgulayıcı bir şekilde yaklaşabilen etik değerleri gözeten yetkin psikologlar yetiştirmektir.

Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen
Rektör Yardımcısı, Dekan, Psikoloji Bölüm Başkanı