TR | EN

ERASMUS

Erasmus programı, Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programıdır. Program lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik yurtdışı eğitim ve staj imkânları sağlamaktadır. Erasmus projesi, 3 ay ile 1 sene arasında değişen farklı programları içerisinde bulundurmaktadır. Öğrenciler Erasmus programı sayesinde, farklı kültürler ile tanışmakta ve yeni yaşam tarzlarını tanıyabilmektelerdir.

Başvuracak öğrencilerde aranılan şartlar: 

¬ Lisans veya yüksek lisans programlarında bir yılı tamamlamış olmaları

¬ Akademik not ortalamasının lisans öğrencileri için 2.00/4.00 ve lisansüstü veya doktora öğrencileri için 2.50/4.00 olması

¬ TOEFL/IELTS gibi yabancı dil yeterlilik sınavlarından en az 70 puan alması

¬ Programa daha önceden katılmamış olması