KALİTE KOMİSYONU

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitenin geliştirilmesi amacıyla Kalite Komisyonu kurulmuştur.

Kalite Komisyonu Yönergesi için tıklayınız.

Kalite Komisyonu Görevleri

¬ Kalite güvence sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kurumsal göstergelerin tespit edilmesi, performansının izlenmesi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve raporlanması kapsamında yapılacak çalışmaları yürütmek,

¬ Üniversitenin iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

¬ Üniversitenin yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak, Senatoya sunmak, yıllık kurumsal değerlendirme raporunu Üniversitenin web sayfasında yayınlamak,

¬ Dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

¬ Yükseköğretim Kalite Kurulunun kararlarını uygulamak.

Prof. Dr. Batuhan ÖZAY
Rektör

Prof. Dr. Engin GÜLAL
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ayhan BİLİR
Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Bülent KATİBOĞLU
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan YAMAN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şükrü AYNACIOĞLU
Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Dilek BAYKAL
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Emre GÜRSOY
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mete HANZADE
Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Utku SAĞLAM
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Merve ALÖKTEN
Meslek Yüksekokulu

Damlanur DEMİR
Öğrenci Temsilcisi

TR | EN