Menü

Kalite Komisyonu

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitenin geliştirilmesi amacıyla Kalite Komisyonu kurulmuştur.

Kalite Komisyonu Görevleri

¬ Kalite güvence sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kurumsal göstergelerin tespit edilmesi, performansının izlenmesi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve raporlanması kapsamında yapılacak çalışmaları yürütmek,

¬ Üniversitenin iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

¬ Üniversitenin yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak, Senatoya sunmak, yıllık kurumsal değerlendirme raporunu Üniversitenin web sayfasında yayınlamak,

¬ Dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

¬ Yükseköğretim Kalite Kurulunun kararlarını uygulamak.

 

İlgili Dosyalar