KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Üniversite içi veya üniversite dışı yapılacak başvurular ile Avrupa Birliği standartları ve İyi Klinik Uygulamaları çerçevesinde yapılacak tıbbi araştırmalarda etik standartları sağlamak ve bu araştırmalarda karşılaşılabilecek etik sorunları çözümlemek amacıyla Klinik Araştırmalar Etik Kurulu oluşturulmuştur.

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi için tıklayınız.

Prof. Dr. Cenap ZEYBEK
Tıp Fakültesi, Pediatri

Prof. Dr. A. Şükrü AYNACIOĞLU
Tıp Fakültesi, Farmakoloji

Prof. Dr. Pervin İŞERİ
Tıp Fakültesi, Nöroloji

Prof. Dr. Mustafa Uygar KALAYCI
Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Prof. Dr. Ayşe Canan YAZICI GÜVERCİN
Biyoistatistik, Üniversite Dışı Üye

Dr. Öğr Üyesi Burcu BİLTEKİN
Tıp Fakültesi, Histoloji

Dr. Öğr Üyesi Sema KETENCİ
Tıp Fakültesi, Farmakoloji

Dr. Öğr Üyesi Zeki DOĞAN
Tıp Fakültesi, Kardiyoloji

Süleyman İMREOĞLU
Tıp Dışından Üniversite Dışı Üye

Burcu ULAŞ
Hukukçu Üye

Mustafa KAHRAMAN
Fizyolog, Üniversite Dışı Üye

TR | EN