TR | EN

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programları Ek Kontenjan Başvuruları

İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımı Başvuru ve Değerlendirmeleri aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
14 Eylül – 27 Eylül 2021Lisansüstü Başvuruları
(Ek Kontenjanlar)
28 Eylül 2021Sınav (Mülakat) Dönemi
28 Eylül 2021Sonuçların Değerlendirilmesi ve İlanı
29-30 Eylül 2021Kesin Kayıt Dönemi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü Programları Ve Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Programları

¬ Tezli Programlar

LİSANS MEZUNİYET

¬ Programa başvuracak adayların en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programının Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmaları veya kesin kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgelemeleri gerekmektedir.

¬ Adaylar yüksek lisans programının kesin kayıt tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

¬ Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

¬ Bu programa başvuracak adayların Sayısal veya Eşit Ağırlıklı türünden en az 55 (elli beş) almış olması gerekmektedir.

¬ ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.

KESİN KAYIT EVRAKLARI

¬ Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı.

¬ Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından verilen denklik belgesi.

¬ Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı.

¬ ALES sonuç belgesi.

¬ 1 adet fotoğraf

¬ Nüfus cüzdanı

¬ Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

¬ Başvuru Koşulu: Lisans not ortalaması en az 65 olmalıdır.

¬ Türkçe Dil Yeterliliği: Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar.

ÖNEMLİ NOT:

¬ Çevrimiçi başvurularda tüm evrakların eksiksiz olarak başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

¬ • Kesin kayıt sırasında tüm evrakların aslı ve fotokopisi öğrenci tarafından enstitüye teslim edilmelidir.

LİSANS MEZUNİYET

¬ Programa başvuracak adayların en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Beslenme ve Diyetetik, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Biyomedikal, Kimya bölümleri ile Tıp Fakültesinden mezuniyet.

¬ Adaylar yüksek lisans programının kesin kayıt tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

¬ Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

¬ Bu programa başvuracak adayların Sayısal veya Eşit Ağırlıklı türünden en az 55 (elli beş) almış olması gerekmektedir.

¬ ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.

KESİN KAYIT EVRAKLARI

¬ Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı.

¬ Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından verilen denklik belgesi.

¬ Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı.

¬ ALES sonuç belgesi.

¬ 1 adet fotoğraf

¬ Nüfus cüzdanı

¬ Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

¬ Başvuru Koşulu: Lisans not ortalaması en az 65 olmalıdır.

¬ Türkçe Dil Yeterliliği: Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar.

ÖNEMLİ NOT:

¬ Çevrimiçi başvurularda tüm evrakların eksiksiz olarak başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

¬ Kesin kayıt sırasında tüm evrakların aslı ve fotokopisi öğrenci tarafından enstitüye teslim edilmelidir.

LİSANS MEZUNİYET

¬ Programa başvuracak adayların en az 4 yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programının Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden mezun olmaları veya kesin kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgelemeleri gerekmektedir.

¬ Adaylar yüksek lisans programının kesin kayıt tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

¬ Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

¬ Bu programa başvuracak adayların Sayısal veya Eşit Ağırlıklı türünden en az 55 (elli beş) almış olması gerekmektedir.

¬ ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.

KESİN KAYIT EVRAKLARI

¬ Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı.

¬ Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından verilen denklik belgesi.

¬ Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı.

¬ ALES sonuç belgesi.

¬ 1 adet fotoğraf

¬ Nüfus cüzdanı

¬ Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

¬ Başvuru Koşulu: Lisans not ortalaması en az 65 olmalıdır.

¬ Türkçe Dil Yeterliliği: Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar.

ÖNEMLİ NOT:

¬ Çevrimiçi başvurularda tüm evrakların eksiksiz olarak başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

¬ Kesin kayıt sırasında tüm evrakların aslı ve fotokopisi öğrenci tarafından enstitüye teslim edilmelidir.

LİSANS MEZUNİYET

¬ Programa başvuracak adayların en az 4 yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmaları veya kesin kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgelemeleri gerekmektedir.

¬ Adaylar yüksek lisans programının kesin kayıt tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

¬ Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

¬ Bu programa başvuracak adayların Sayısal veya Eşit Ağırlıklı türünden en az 55 (elli beş) almış olması gerekmektedir.

¬ ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.

KESİN KAYIT EVRAKLARI

¬ Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı.

¬ Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından verilen denklik belgesi.

¬ Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı.

¬ ALES sonuç belgesi.

¬ 1 adet fotoğraf

¬ Nüfus cüzdanı

¬ Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

¬ Başvuru Koşulu: Lisans not ortalaması en az 65 olmalıdır.

¬ Türkçe Dil Yeterliliği: Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar.

ÖNEMLİ NOT:

¬ Çevrimiçi başvurularda tüm evrakların eksiksiz olarak başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

¬ Kesin kayıt sırasında tüm evrakların aslı ve fotokopisi öğrenci tarafından enstitüye teslim edilmelidir.

¬ Tezsiz Programlar

LİSANS MEZUNİYET

¬ Programa başvuracak adayların en az 4 yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programının Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmaları veya kesin kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgelemeleri gerekmektedir.

¬ Adaylar yüksek lisans programının kesin kayıt tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

¬ Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

KESİN KAYIT EVRAKLARI

¬ Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı.

¬ Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından verilen denklik belgesi.

¬ Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı.

¬ 1 adet fotoğraf

¬ Nüfus cüzdanı

YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

¬ Başvuru Koşulu: Lisans not ortalaması en az 65 olmalıdır.

¬ Türkçe Dil Yeterliliği: Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar.

ÖNEMLİ NOT:

¬ Çevrimiçi başvurularda tüm evrakların eksiksiz olarak başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

¬ Kesin kayıt sırasında tüm evrakların aslı ve fotokopisi öğrenci tarafından enstitüye teslim edilmelidir.

LİSANS MEZUNİYET

¬ Programa başvuracak adayların en az 4 yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programının Ebelik bölümünden mezun olmaları veya kesin kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgelemeleri gerekmektedir.

¬ Adaylar yüksek lisans programının kesin kayıt tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

¬ Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

KESİN KAYIT EVRAKLARI

¬ Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı.

¬ Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından verilen denklik belgesi.

¬ Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı.

¬ 1 adet fotoğraf

¬ Nüfus cüzdanı

YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

¬ Başvuru Koşulu: Lisans not ortalaması en az 65 olmalıdır.

¬ Türkçe Dil Yeterliliği: Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar.

ÖNEMLİ NOT:

¬ Çevrimiçi başvurularda tüm evrakların eksiksiz olarak başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

¬ Kesin kayıt sırasında tüm evrakların aslı ve fotokopisi öğrenci tarafından enstitüye teslim edilmelidir.

Ücretler

Programlar Ücret Burs ve İndirimler
Beslenme ve Diyetetik YL (Tezli) 22.000 TL

¬ Üniversitemiz ve hastane personelimiz
ile birinci dereceden yakınlarına % 20
oranında indirim uygulanır.

¬ ALES** 85 ve Lisans ortalaması 4
üzerinden 3, 100 üzerinden 76,66 olan
adaylara %25 İndirim uygulanır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik YL (Tezli) 22.000 TL
Ergoterapi YL (Tezli) 22.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YL (Tezli) 22.000 TL
Beslenme ve Diyetetik YL (Tezsiz) 16.000 TL
Ebelik YL (Tezsiz) 16.000 TL

* Programların Bilimsel Hazırlık Ücreti Kredi Başına KDV dahil 750 TL’dir.

** ALES burs ve indirimi tezsiz yüksek lisans programlarında uygulanmamaktadır.

Akademik Danışmanlar

AKADEMİK DANIŞMANLAR
Beslenme ve DiyetetikProf. Dr. Emel ALPHAN
E-posta: emel.alphan@atlas.edu.tr
Moleküler Biyoloji ve GenetikProf. Dr. Fatma ÖZBAKIR
E-posta: fatma.ozbakir@atlas.edu.tr
ErgoterapiDr. Öğr. Üyesi Zeynep BAHADIR AĞCE
E-posta: zeynep.bahadir@atlas.edu.tr
Fizyoterapi ve RehabilitasyonDr. Öğr. Üyesi Aybüke ERSİN
E-posta: aybuke.ersin@atlas.edu.tr
EbelikDr. Öğr. Üyesi Feride YİĞİT
E-posta: feride.yigit@atlas.edu.tr

İrtibat: 444 34 39