TR | EN
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki öncelikli hedefler; ağrıyı gidermek, bireylerin fiziksel aktivite seviyesini ve yaşam kalitesini arttırmak, koruyucu rehabilitasyonu yaygınlaştırmak ve sağlık hizmetleriyle ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki bilimsel çalışmaları takip eden, yorumlayan ve mesleğinde uygulayan, bilimsel bir araştırma kurgulama ve yürütme yeteneğine sahip, etik değerleri en üstte tutan, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, ülkemizde ve dünyada fizyoterapi ve rehabilitasyon bilimine yönelik mevcut sorunlarını tartışabilen ve uygun çözüm önerileri sunabilen uzman fizyoterapistler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilere, zorunlu derslere ek olarak ilgi alanlarına göre ders seçebilme, tez planlama ve uzmanlaşma imkânı sunulmaktadır.

İstanbul Atlas Üniversitesinde toplam 6.100 metrekarelik alana sahip, içinde Türkiye’nin en büyük multidisipliner laboratuvarlarını [Atlas Creative Labs, X Labs, HEAD (Health Education Advanced Dynamics) Labs]  barındıran 38 adet eğitim, uygulama ve ileri düzey araştırma laboratuvarı yer almaktadır. Eğitim ve bilimin hizmetine sunulan modern cihaz ve ekipmanlarla donatılmış bu laboratuvarlar, her biri ilgili alanının en gelişmiş ünitelerini barındıran üstün alt yapısıyla yüksek lisans öğrencilerimizin kullanımına sunulacak, farklı projeler geliştirip yürütebilecekleri uygun ortamı sağlayacaktır.

Programa ait dersler; bilgiyi paylaşan ve sorgulayan, profesyonel, etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü ve alanında tecrübeli üstün nitelikli öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Programı tamamlayan fizyoterapistler “bilim uzmanı” unvanı alırlar. Aldıkları eğitimle fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında donanım sahibi olan mezunlar, oldukça geniş bir istihdam imkânına sahiptir. Kamuda ve özel sektörde klinik çalışma yapabilir; çeşitli üniversitelerde akademisyenlik görevinde de bulunabilirler. Bunların yanında yurt içinde veya yurt dışında çeşitli üniversitelerde ve araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler ve ilgili doktora programlarına başvurabilirler.