Menü

Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Tezli
Türkçe
İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılacak olan Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, deneysel ve gelişim psikolojisi olmak üzere iki odağa sahip olup uzman psikolog adaylarının ilgili alt alanlardan birini seçip lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri beklenmektedir.

Program Hakkında

Bu program ile birey-aile-toplum düzeyinde psikolojik sağlığı koruma, geliştirme ve iyileştirme için ileri düzey bilgi ve beceriyle donatılmış araştırmacı ve uygulayıcı uzman psikologların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de hızlı bir toplumsal değişme, bilginin hızla artması ve birikimi yaşanmaktadır. Bu değişme insanlarda kişilerarası ilişkilerde iletişim sorunlarını, psikolojik sorunları, yalnızlaşmayı, yabancılaşmayı da beraberinde getirmektedir. Yaşanan bu durumlar için topluma uygun hizmet verecek, mesleki yönden bilgili ve becerili, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, araştırma yapma ve yayımlama yeteneği kazanmış, etik değerleri ve duyarlılığı gelişmiş, öğrencilerini ve meslektaşlarını yönlendirebilen uzman psikologlara gereksinim vardır. Türkiye’de psikoloji bölümü öğrencilerinin ve mezunlarının sayısı giderek artmakla birlikte, bu özellikleri taşıyan yeterli sayıda uzman ve akademisyen psikolog yoktur. Oysa artan öğrenci sayısı, artan nüfus ve toplumun yaşadığı psikolojik sorunların giderek artması, bunlara yanıt verecek akademisyen psikolog ve hizmet verecek uzman psikolog sayısının artırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, bilimsel düşünme biçimine sahip olan, bilimsel araştırma planlayıp uygulama ve yayımlama yeteneği edinmiş, bilimsel makaleleri değerlendirebilen, meslektaşlarıyla bilimsel ve etik konularda iletişim kurabilen, etik ilkeleri benimseyen, çeşitli uygulama alanlarında psikolojik değerlendirme yapabilen, gelişim ve deneysel psikoloji dallarında ileri düzeyde bilgi ve beceri edinmiş, ekip ile çalışabilen ve toplum yararına hizmet eden alanında uzman psikologlar yetiştirmek için İstanbul Atlas Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı oluşturulmuştur. Bu program, bahsedilen niteliklere sahip uzman psikologların yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır. 

Gelişim ve deneysel psikoloji odaklı, Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programının eğitim ve öğretim programında yer alan derslerin içerikleri, psikoloji alanında yürütülen bilimsel ve güncel araştırmalar doğrultusunda planlanmaktadır. Program dersleri, gelişim ve deneysel psikoloji alanlarında ileri düzey bilgileri içermekte olup deneyimli, bilimsel çalışmalar yürüten öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. 

Akademik Kadro

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

TEL:

1600 (Dahili)
Psikoloji Doktora Programı BaşkanıPsikoloji Yüksek Lisans Programı BaşkanıPsikoloji Bölümü BaşkanıPsikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1619 (Dahili)
Psikoloji Doktora Programı Öğretim ÜyesiPsikoloji Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiPsikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1620 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Doktora Programı Öğretim ÜyesiPsikoloji Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiPsikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1618 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Doktora Programı Öğretim ÜyesiPsikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1600 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1612 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1620 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1610 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Doktora Programı Öğretim ÜyesiPsikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1609 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1610 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1615 (Dahili)