TR | EN
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
DUYURULAR

Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın amacı; diş sağlığı alanında ihtiyaç duyulan ön lisans düzeyinde eğitim görmüş, bilgili, tecrübeli, diş hekimine yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Programdan mezun olan öğrenciler “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı alırlar.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, diş hekimi tarafından düzenlenen ağız boşluğu ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan, ağız diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasının yanı sıra diş hekimi gözetiminde koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili teknik personeldir.

Diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getirir, kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu takip eder, yüzey dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu sağlar. Hasta muayenesinde ve tedavi uygulamalarında hekimin uygulayacağı tedavi şekline göre gerekli malzemeleri temin etmek, hazırlamak, tedavi işlemleri esnasında tedaviyi yürüten hekime yardım etmek, klinikteki tedavi ve sarf malzemelerinin tedarik ve kontrolünü sağlamak gibi görevleri yerine getirir.

Ağız ve Diş Sağlığı Programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT) puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği Biyoloji, Fizik, Anatomi, Fizyoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik ve hareketli çalışmalara yatkın olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek, gelişmiş bir iletişim ve ikna becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, disiplinli ve sabırlı olmak gibi özellikler önemlidir.

Sağlık Bakanlığı 2023 hedef planlaması için hazırlanan verilerine göre, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili yaklaşık 30.000 yeni Diş Hekimine ve buna paralel olarak Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerine ihtiyaç duyulduğunu işaret etmektedir. Mezunlar, diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

¬ Acil Yardım ve Afet Yönetimi
¬ Hemşirelik
¬ Sağlık Yönetimi
¬ Sosyal Hizmetler