TR | EN

ÇİFT ANADAL VE YANDAL

İstanbul Atlas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerekli şartları taşıyan tüm öğrencilerimizin Çift Anadal ve Yan Dal programları ile birden fazla alanda mesleki yeterlilik kazanmasını teşvik ediyoruz. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Meslek Yüksekokulumuzda 22 öğrencimiz çift anadal programına kabul alıp iki ayrı programda eğitimlerine devam etmektedirler.

Öğrencilerimiz Meslek Yüksekokulunda bulunan tüm programlardan istekleri dahilinde herhangi bir programda Çift Anadal ve/veya Yan Dal yapma hakkına sahiptir. Dileyen öğrencilerimiz hiçbir ek ücret ödemeden Çift Anadal programları ile ikinci bir diploma ile mezun olabilme imkanına sahip olacaklardır. Çift Anadal programına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin taşıyacağı şartlar aşağıdaki gibidir. Daha detaylı bilgiye Çift Anadal Yönergesinden ulaşılabilir.

Çift Anadal Başvuru Şartları;

¬ Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

¬ Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında almış olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

¬ Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 (77/100) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde bulunan öğrenciler başvurabilir.

¬ Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın, üniversitenin ilgili yıldaki ilgili programının taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

ÇAP ve Yan Dal başvuruları için detaylı bilgiye Çift Anadal Yönergesinden ulaşılabilirsiniz.