TR | EN
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
DUYURULAR

Cerrahi müdahale günümüzde hastalıkların tedavisinde kullanılan önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Üniversitemiz meslek yüksekokulu ameliyathane hizmetleri programı ile tıp fakülteleri bünyesindeki bütün ameliyathanelerde hizmet verecek elemanların yetiştirilmesi sağlanacaktır. Ameliyathane hizmeti verecek sağlık teknikerleri özel yetiştirilmelidir. Bu görevliler hekimlerle birlikte ameliyathanelerin vazgeçilmez elemanlarıdır. Ameliyathanelerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonundan, aletlerin bakımına, temizliğine ve ameliyathane koşullarında hekimlere sağlayacakları destek konusundaki görevleri açısından hekimlerin önemli yardımcılarıdırlar.

Programın amacı, ameliyathane ve ameliyathanede kullanılan tüm alet ve malzemenin ameliyat için hazır hale getirilmesini, cerrahi ekibe ameliyat sırasında malzeme teminini ve diğer destekleri sağlayacak, cerrah, anestezist ve diğer ameliyathane ekibi ile uyum içinde çalışabilecek donanımlı yardımcı cerrahi sağlık personeli “Ameliyathane Teknikeri” yetiştirmektir.

Program ön lisansı bitirip hemşirelik lisansı tamamlamak isteyenler için diğer tüm önlisans programlarına  göre daha avantajlıdır, çünkü müfredat derslerinde hemşirelik alan derslerinin bir çoğu yer almaktadır. Ortak derslerin dışında programı tamamlayan öğrenciler: Ameliyathane Teknolojisi, Cerrahi Hastalıklar Bilgisi-I, Ameliyathane Hizmetleri Uygulamaları-I Enfeksiyon Kontrolü ve Sterilizasyon Esasları-I,Cerrahi Hastalıklar Bilgisi-II, Ameliyathane Hizmetleri Uygulamaları-II, Temel Teknik Bilgiler-I, Hastalıklar Bilgisi-I, Enfeksiyon Kontrolü Ve Sterilizasyon Esasları-II, Cerrahi Hastalıklar Bilgisi-III, Ameliyathane Hizmetleri Uygulamaları-III, Temel Teknik Bilgiler-II, Hastalıklar Bilgisi-II, Cerrahi Hastalıklar Bilgisi-IV derslerini alarak mezun olurlar.

Ameliyatla tedavi yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler vb.) görev alabilmektedir.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

¬ Acil Yardım ve Afet Yönetimi
¬ Hemşirelik
¬ Sağlık Yönetimi
¬ Sosyal Hizmet