Günümüzde ameliyat teknolojisi ve tekniği alanındaki gelişmeler, cerrahi alanda ara eleman ihtiyacının artmasını sağlamıştır. Ameliyat kalitesinin artırılmasında kalifiye yardımcı cerrahi eleman yetiştirilmesi önem kazanmıştır.

Cerrahi müdahale günümüzde hastalıkların tedavisinde kullanılan önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Üniversitemiz meslek yüksekokulu ameliyathane hizmetleri programı ile tıp fakülteleri bünyesindeki bütün ameliyathanelerde hizmet verecek elemanların yetiştirilmesi sağlanacaktır. Ameliyathane hizmeti verecek sağlık teknikerleri özel yetiştirilmelidir. Bu görevliler hekimlerle birlikte ameliyathanelerin vazgeçilmez elemanlarıdır. Ameliyathanelerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonundan, aletlerin bakımına, temizliğine ve ameliyathane koşullarında hekimlere sağlayacakları destek konusundaki görevleri açısından hekimlerin önemli yardımcılarıdırlar.

Programın amacı, ameliyathane ve ameliyathanede kullanılan tüm alet ve malzemenin ameliyat için hazır hale getirilmesini, cerrahi ekibe ameliyat sırasında malzeme teminini ve diğer destekleri sağlayacak, cerrah, anestezist ve diğer ameliyathane ekibi ile uyum içinde çalışabilecek donanımlı yardımcı cerrahi sağlık personeli “Ameliyathane Teknikeri” yetiştirmektir.

Ameliyathane Teknikeri, sorumlu uzman bilgisi dahilinde, ameliyat öncesinde ameliyat malzemelerini ve araç gereçleri hazırlar, ameliyat boyunca bu aletlerin sağlıklı bir şekilde kullanılmasını ve ameliyat sonrasında da sterilizasyonunu sağlar, bir sonraki ameliyat için ameliyathanenin hazırlanması görevini üstlenir.

Programın gerektirdiği yeterlilikler, özellikler nelerdir?

Ameliyathane Hizmetleri Programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT) puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin, programın gerektirdiği Biyoloji, Fizik, Anatomi, Fizyoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik ve hareketli çalışmalara yatkın olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek,  gelişmiş bir iletişim becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, dikkatli, disiplinli, titiz ve sabırlı olmak gibi özelliklere sahip olması önemlidir.

Atlas Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

İstanbul Atlas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencileri, hastanelerdeki ameliyathane ortamına benzerlik gösteren yüksek teknolojik özelliklere sahip maketlerin bulunduğu simülasyon üniteleri ve laboratuvarlarda teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini alacaklar. Uygulama derslerinde öğrencilerimiz bu maketlerle uygulama yapma imkanı bularak bilgi ve becerilerini geliştirebilecekler.

Öğrencilerimiz, Tıp Fakültemiz ve Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren hastane ve laboratuvarlarımızda uygulama ve staj olanaklarından faydalanarak deneyim kazanacaklar.

Temel Bilimler Uygulama Laboratuvarı, Multidispliner Tıp Laboratuvarı, Anatomi, Fizyoloji Laboratuvarları ve  ameliyathane ortamına benzerlik gösteren simülasyon ünitelerimizde eğitim ve uygulama noktasında en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Ameliyatla tedavi yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler vb.) görev alabilmektedir.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans Programlarına dikey geçiş yapabilirler.

TurkishEnglish