Ameliyatlar uzun yıllardır anestezi ile yapılmaktadır ve ameliyat tekniklerinin gelişmesi anesteziyoloji alanındaki gelişmeler ile birlikte olmuştur.

Anesteziyoloji, ameliyat öncesi ve sonrası dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, yapılan müdahaleye tahammülünü, ameliyat sonrası süreci hatırlamamasını ve konforunu sağlamak üzere geliştirilen bir dizi tıbbi uygulamayı içeren bilim dalıdır.

Cerrahi Bilimlerin vazgeçilmez öğesi olan programın amacı;  anestezi doktoruna yardım ederek, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması sorumluluklarını üstlenecek, ameliyathane, reanimasyon, acil servis ortamında çalışabilecek ve alanındaki yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtacak bilgi ve beceriye sahip teknik elemanların yetiştirilmesidir.

Programın teorik ve uygulamalı derslerini ve stajını başarılı şekilde tamamlayarak mezun olan öğrencilere  “Anestezi Teknikeri’’ unvanı verilmektedir.

Programın gerektirdiği yeterlilikler, özellikler nelerdir?

Anestezi Programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT) puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik ve hareketli çalışmalara yatkın olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek,  gelişmiş bir iletişim becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, disiplinli, titiz ve sabırlı olmak gibi özellikler önemlidir.

Atlas Üniversitesi Anestezi Programı öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Alanında uzman bir akademik kadroyla ve multidisipliner bir yaklaşımla kapsamlı bir eğitim sunan programımız, uygulamalı dersler için tasarlanmış laboratuvarları ile öğrencilerimizin eğitimini en üst seviyede deneyimle bütünleştirerek geliştirmektedir.

Öğrencilerimize Tıp Fakültemiz ve Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren hastane ve laboratuvarlarımızda uygulama ve staj olanakları sağlıyoruz.

Temel Bilimler Uygulama Laboratuvarı, Multidispliner Tıp Laboratuvarı, Anatomi, Fizyoloji Laboratuvarları ve ameliyathane ortamına benzerlik gösteren simülasyon ünitelerimizde eğitim ve uygulama noktasında en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Ameliyatla tedavi yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler vb.) görev alabilmektedir.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans Programlarına dikey geçiş yapabilirler.

TurkishEnglish