Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Programı’nın amacı, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, tıbbi malzemeleri tanıyan, tıbbi amaçlı kullanılan her türlü malzemenin uygun koşullarda ön temizlik, dekontaminasyon, sayım, bakım, kontrol, paketleme, steril etme ve depolanması gibi hizmetleri yürütebilecek, ayrıca steril edilen malzemelerin uygun şekilde depolanması, kayıt edilmesi ve kullanıcıya teslim edilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi teknikerleri yetiştirmektir.

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, enfeksiyon kontrol programının temelini oluşturur. Teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan alet ve malzemelerde enfeksiyon önleyici işlemlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Hastane ortamındaki enfeksiyonlar hastalar için olduğu kadar çalışan personel için de büyük bir risk demektir. Etkili sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları hastane enfeksiyonlarının insidansında düşme sağlarken, dirençli mikroorganizmaların yayılımını da önleyecektir.  Bu ortamın sağlanmasında hastanelerde yirmi dört saat hizmet veren Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde çalışan personele çok büyük görev ve sorumluluklar yüklenmektedir.

Mikroorganizmaların ve mikrobiyal kontaminasyonun kontrolü ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamaları; tıp, veterinerlik, diş hekimliği, eczacılık, çevresel ve endüstriyel sektörlerin yanı sıra, gıda işleme alanlarında da en önemli hususlardan birini oluşturur.

Programın gerektirdiği yeterlilikler, özellikler nelerdir?

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT) puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği Biyoloji, Kimya, Anatomi, Fizyoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik ve hareketli çalışmalara yatkın olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek, teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmak, dikkatli ve disiplinli olmak gibi özellikler önemlidir.

Atlas Üniversitesi program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Alanında uzman bir akademik kadroyla ve multidisiplineer bir yaklaşımla kapsamlı bir eğitim sunan programımız, uygulamalı dersler için tasarlanmış laboratuvarları ve staj olanakları sayesinde öğrencilerimizin okurken en üst seviyede mesleki deneyim kazanmasını sağlıyor.

Öğrencilerimiz, Temel Bilimler Uygulama Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Sterilizasyon ünitelerimizde eğitim ve uygulama yaparak mesleki gelişimlerini sağlayacak, Üniversite Hastanemiz bünyesinde staj olanağı bulacaklardır.

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programı ülkemizde sadece Hacettepe Üniversitesi ve Üniversitemizde bulunmaktadır. İstanbul Atlas Üniversitesi Programı başarıyla bitiren ve iş yaşamına hazır olan başarılı öğrencilerine kendi bünyesinde istihdam olanağını güncel ihtiyaçlar dahilinde sunabilir.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve ‘Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Sağlık Teknikeri’ unvanı verilir. Programdan mezun olanlar özel ve kamu hastanelerinin sterilizasyon birimlerinde, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda, çevresel ve endüstriyel uygulamalar yapan şirketler ve gıda işleme hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

TurkishEnglish