TR | EN
DEZENFEKSİYON, STERLİZASYON VE ANTİSEPSİ
DUYURULAR

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Programı’nın amacı, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip teknik eleman yetiştirmektir. Bu program; cerrahi ve biyomedikal malzemeleri tanıyan, tıbbi amaçlı kullanılan her türlü malzemenin uygun koşullarda teslim alınması, ön temizliğinin yapılması için gerekli basamakları sırasıyla izleyebilecek donanıma sahip teknik personel yetiştirir. Programı başarıyla bitiren öğrenci, dekontaminasyon, sayım, bakım, kontrol, paketleme, steril etme ve depolama gibi hizmetleri yürütebilir. Steril edilen malzemelerin uygun şekilde saklanması, kayıt edilmesi ve kullanıcıya teslim edilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. Ayrıca insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı sağlık personeli olarak hizmet verir.

Enfeksiyon etkeni mikroorganizmaların etkin bir şekilde hastalık oluşturduğu ve direnç kazandığı günümüzde etkili sterilizasyon basamaklarını alanında yetkin kişilerin uygulaması önem arz etmektedir. Primer etken olarak görülen mikroorganizmaların dışında hastane enfeksiyonlarına da  yol açan mikroorganizmaların ilgili teknik bilgiye sahip kişiler tarafından sterilizasyon ile yok edilmesi hastane enfeksiyonlarının azalmasını da sağlayacaktır.

Hastanelerde özellikle cerrahi alanlarda başta olmak üzere endoskopi ünitelerinde ya da görüntüleme birimlerinde kullanılıp merkezi sterilizasyon ünitesine gönderilen tüm alet ve ekipmanların toplanması, ön temizliklerinin ardından sterilizasyonlarının yapılması, paketleme, kayıt etme ve ilgili birimlere eksiksiz teslimatları bu programı başarıyla tamamlayan teknikerler tarafından gerçekleştirilecektir.

Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve ‘Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Sağlık Teknikeri’ unvanı verilir. Programdan mezun olanlar özel ve kamu hastanelerinin sterilizasyon birimlerinde, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda, çevresel ve endüstriyel uygulamalar yapan şirketler ve gıda işleme hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

¬ Acil Yardım ve Afet Yönetimi
¬ Biyoloji
¬ İş Sağlığı ve Güvenliği
¬ Sağlık Yönetimi