Diyaliz, İnsan vücudunda çeşitli sağlık sorunları ve böbrek yetmezliğine bağlı olarak birikmiş üre gibi zararlı maddelerin ve aşırı suyun yapay bir membran aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılması işlemidir.

İlerlemiş böbrek yetmezliğinin tedavisinde etkin şekilde kullanılmaktadır. Diyaliz tedavisi, bozulmuş böbrek işlevlerinin bir kısmını düzenleyerek yaşamın devam etmesini sağlamaktadır. Diyaliz teknikerleri bu tedaviye destek veren sağlık çalışanıdır. Programdan mezun olan öğrencilere “Diyaliz Teknikeri” unvanı verilir.

Programımızın amacı; diyaliz uygulaması gerektiren hastalıklarda doktorların gözetiminde hastaların periyodik olarak diyaliz makinesine bağlanmasını takip edebilecek, yapılacak uygulama hakkında hasta ve yakınlarını bilgilendirebilecek nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

Tıp dünyasındaki gelişen modern tedaviler ile kronik hastalıkların seyrinin uzaması ve buna bağlı olarak ortalama yaşam süresinin artmasıyla birlikte başta böbrek yetmezliği olmak üzere birçok organ yetmezliğine bağlı hastalıklarda verilen sağlık hizmetine duyulan ihtiyaç giderek artmıştır. Günümüzde böbrek hastalarının ihtiyacına cevap verebilecek diyaliz ünitelerinin sayısı artmakta bununla birlikte bu artışı karşılayabilecek nitelikli personeli ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır.

Programın gerektirdiği yeterlilikler, özellikler nelerdir?

Diyaliz programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT) puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji ve temel tıp bilimlerine ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik ve hareketli çalışmalara yatkın olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek,  iyi bir iletişim becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, disiplinli, titiz ve sabırlı olmak gibi özellikler önemlidir.

Atlas Üniversitesi Diyaliz Programı öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Alanında uzman bir akademik kadroyla ve multidisiplineer bir yaklaşımla kapsamlı bir eğitim sunan üniversitemiz, uygulamalı dersler için tasarlanmış laboratuvarları ile öğrencilerimizin eğitimini en üst seviyede deneyimle bütünleştirerek geliştirmektedir.

Öğrencilerimize Tıp Fakültemiz ve Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren hastane ve Diyaliz Ünitemizde uygulama ve staj olanakları sağlıyoruz.

Temel Bilimler Uygulama Laboratuvarı, Multidisplineer Tıp Laboratuvarı, Anatomi ve  Fizyoloji Laboratuvarları, diyaliz ünitemiz ve ameliyathane ortamına benzerlik gösteren simülasyon ünitelerimizde eğitim ve uygulama noktasında en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Diyaliz Programından mezun olanlar; devlet hastaneleri, özel hastaneler ve özel diyaliz merkezlerinde istihdam edilmektedir.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans Programlarına dikey geçiş yapabilirler.

TurkishEnglish