TR | EN

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Diyaliz tedavisi, tedavi amaçlı eksik böbrek işlevlerinin bir kısmını düzenleyerek yaşamın kalitesini artırarak devam etmesini sağlamaktadır. Diyaliz teknikerleri bu tedaviyi koordine eden sağlık çalışanıdır. İstanbul Atlas Üniversitesi Diyaliz programı, Türkiye’de çok hızlı büyüyen sağlık sektöründe artan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Programımızda her öğrenci hemodiyaliz veya periton diyaliz merkezlerinde rahatlıkla çalışabilecek bilgi ve uygulama donanımına sahip olarak mezun olmaktadır. Mezun öğrenciler, tüm resmi ve özel hastanelerin diyaliz birimlerinde görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, kamu hastaneleri, üniversite hastanelerinde, diyaliz teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane, poliklinikler  ve diyaliz merkezleri bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

Diyaliz programı öğrencileri Hemşirelik hizmetleri ile ilgili temel derslerin birçoğunu alarak mezun olacaklarından DGS ile Hemşirelik lisansı tamamlamak isteyen öğrenciler arasında avantaj sahibidirler. Hemşirelik lisansı dışında Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet gibi bölümlerde de lisans tamamlama olanakları bulunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde diyaliz programı dışındaki 10 programda da ÇAP yapma olanağı bulunan başarılı öğrencilerimizin çift anadal yaptıkları programlar için ilave ücret ödeme durumları da olmayacaktır.

Aday öğrencilerimiz için mesajımız, diyaliz cihazına bağımlı olan hastaların tedavi sürecinde hastanın her yönden takibini sağlamayı, bu süreçte hastayı ve hasta yakınlarını bilgilendirmeyi görev edinmeyi ve tüm böbrek hastalıklarının tedavisi sürecinde hastanın hayatını kolaylaştırmayı meslek edinmek için tüm bunları uygularken etik değerleri de gözeterek yaklaşım edinmek için hepinizi üniversitemize bekliyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Timur ORHANOĞLU
Diyaliz Programı Başkanı