Programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Acil Sağlık Hizmetleri, herhangi bir acil hastalık veya kaza sonrası ortaya çıkan ve zaman kaybetmeksizin müdahale gerektiren durumlarda, hasta veya yaralının yaşamının ve yaşam kalitesinin korunması için yapılması gereken tıbbi müdahalelerdir.

İlk ve Acil Yardım Teknikeri, Acil Sağlık Hizmetleri’nde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanır ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturur. Genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden, bilgi ile donatılmış, her türlü olay karşısında ne yapacağını bilen, soğukkanlı, etik kurallara göre hareket eden sağlık profesyonelidir.

Bölümün gerektirdiği yeterlilikler, özellikler nelerdir?

Bu programı tercih edecek öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.) gereklidir. Program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmaları şartı aranır. Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT) puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği Biyoloji, Fizik, Anatomi, Fizyoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir.

Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik ve hareketli çalışmalara yatkın olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek,  iyi bir iletişim becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, soğukkanlı, cesaretli, disiplinli, titiz ve sabırlı olmak gibi özellikler önemlidir.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Öğrencilerimize, Tıp Fakültemiz ve Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren hastane ve laboratuvarlarımızda eğitim, ilk ve acil yardım servislerimizde uygulama ve staj olanakları sunarak onların mesleki deneyimlerini geliştiriyoruz.

Temel Bilimler Uygulama Laboratuvarı, Multidisplineer Tıp Laboratuvarı, Anatomi, Fizyoloji Laboratuvarları ve program için özel olarak tasarlanan İlk ve Acil Yardım Laboratuvarımız ve ameliyathane ortamına benzerlik gösteren simülasyon ünitelerimizde en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Mezunlar, kamu ve özel hastanelerin acil yardım birimlerinde, acil sağlık hizmeti merkez idare birimlerinde, acil yardım istasyonları, acil yardım, hasta nakil ve özel donanımlı ambulans servislerinde, acil yardım kontrol ve komuta merkezlerinde görev yapabilirler.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans Programlarına dikey geçiş yapabilirler.

TurkishEnglish