TR | EN

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Değerli Öğrenciler;

Hastalıkların tanı ve tedavisinde Tıbbi Görüntüleme Tekniklerinin artması ve kanserlerin görülme sıklığının yükselmesi tıbbi görüntüleme tekniklerine ihtiyacı arttırmaktadır. Misyonumuz sağlık hizmetleri alanında nitelikli yardımcı sağlık personel yetiştirmek bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri alanında, ön lisans düzeyinde üstün nitelikli ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlerin saydığı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Üniversite de geçirdiğiniz bu iki yılda mesleğiniz açısından aldığınız derslerin yanı sıra, hayatınız boyunca sürecek arkadaşlıklar edinmek, üniversitemizin sosyal olanaklarından yararlanmakta üniversitemizin bir parçasıdır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı mezunları devlet hastaneleri, özel hastaneler, kamu ve vakıf üniversitesi tıp fakülteleri, özel tıp merkezleri ve özel  görüntüleme merkezlerinin radyoloji birimlerinde tıbbi görüntüleme teknikeri unvanı ile çalışmaktadır.

Aldığınız eğitim sayesinde yardımcı sağlık personel olmanın önemini ve sorumluluklarını unutmadan, yenilikleri takip eden, mesleğinizin gerektirdiği şekilde insanlara yardım eden ve bu yolda doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyen topluma yararlı bireyler olmanızı diliyorum.

Sağlık dolu günler dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi Naile DÖLEK
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı