TR | EN
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
DUYURULAR

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programımız Açıldı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı; çalıştıkları laboratuvarlardaki ekipman, makine, araç ve gereçleri kullanarak tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik ve hematolojik analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip tıbbi laboratuvar teknikerleri yetiştirmektir. Tıbbi laboratuvar teknikerleri çalıştıkları sağlık kuruluşunda uzman kişilere yardım ederek belli alanlarda kendilerini geliştirebilirler. Patoloji, biyokimya, mikrobiyoloji-parazitoloji ve sitogenetik alanlarındaki testleri yapabilecek yetiye sahip olurlar.

Mezunlarımız; kamu sektörüne ve özel sektöre bağlı sağlık merkezi, hastane ve polikliniklerdeki laboratuvarlarda çalışabilirler. Bu kapsamda, klinik biyokimya laboratuvarı, seroloji laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı, parazitoloji laboratuvarı, hematoloji laboratuvarı, kan bankası ve tıbbi biyoloji ve genetik laboratuvarında çalışabilirler. Ayrıca ilaç endüstrisinin üretim ya da kalite kontrol birimlerinde; tıp alanında hastanelerin ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında, özel tıbbi laboratuvarlarda ve tıbbi laboratuvar malzemesi üreten ya da pazarlayan şirketlerde görev alabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

¬ Acil Yardım ve Afet Yönetimi
¬ Biyoloji
¬ Biyomühendislik
¬ Biyoteknoloji
¬ Genetik ve Biyomühendislik
¬ Hemşirelik
¬ Moleküler Biyoloji ve Genetik
¬ Sağlık Yönetim

Bölümümüze 2021 YKS sonuçlarına göre öğrenci alınacaktır.