Bilgisayar Mühendisliği temel olarak yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenir. Bilgisayar ağları, veri tabanı yöneticiliği ve gömülü sistemler de diğer çalışma alanlarıdır. Bilgisayar mühendisleri, programlama dilleri, yazılım tasarımı ve yazılım – donanım tümleştirmesi eğitimi alırlar.

Yazılımların neyi yapabileceği neyi yapamayacağı (hesaplanabilirlik), yazılımların belirli bir görev üzerinde nasıl etkili bir verim gösterebilecekleri (algoritma ve karmaşıklık), yazılımların saklanmış bir veriyi nasıl yazıp okuyabilecekleri (veri yapıları ve veri tabanları), yazılımların nasıl daha akıllı çalışabilecekleri (Yapay zekâ), insan ve yazılımların birbirleriyle nasıl bir iletişim içerisinde olacakları (insan bilgisayar etkileşimi ve kullanıcı arayüzleri) konuları üzerinde ve ASIC, FPGA, devre tasarımı ile donanım-yazılım entegrasyonu alanlarında çalışırlar. Öğrencimiz, Genel Mühendisliğin ve Bilgisayar Mühendisliği’nin temel derslerini aldıktan sonra uzmanlaşmak istediği alanla ilgi seçmeli dersleri alarak sınıf ortamında elde ettiği birikimi, bilgisini ve becerisini gerçek dünya problemlerini çözmede kullanma olanağı elde edecektir. Programı tamamlayan mezunlarımız, sınırsız potansiyeli olan dinamik disiplinlerinin bütünüyle farkında olarak kariyerleri boyunca bütün topluma değer katmaya sürekli devam edeceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği programına ilgi duyan öğrencilerin, üstün bir akademik yeteneğe, sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne, bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine, mantık yürütme ve tasarım yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca dikkatli, sabırlı, kendini sürekli yenileme gereği duyan, araştırıcı kimseler olmaları gerekir. Öğrencilerimizin dört yıllık programımız kapsamında uzmanlaşabileceği alanlardan bazıları şunlardır:

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Gömülü Sistem Geliştirme
Oyun Programlama
Bilgisayarlı Görme ve Uygulamaları

Bilgisayar Mühendisliği Programımızda öğrencilerimize, uzmanlaşmak istedikleri alanı seçmeye olanak sağlayacak zengin bir teknik seçmeli dersler havuzu oluşturmuştur. Bilgisayar mimarisi, veritabanı sistemleri, bilgi sistemleri, duyarga ağlar, yapay zeka, nesne yönelimli tasarım, bilgisayar güvenliği, gömülü sistemler, internet teknolojileri, bilgisayarlı grafik ve bilgisayarlı görüntü işleme gibi çok çeşitli alanlarda, geniş laboratuvar imkanlarıyla öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Öğrencisine ilgi duyduğu konuda araştırma yapma ve proje geliştirme imkanı sağlayacak olan programımız, eğitimde multidispliner yaklaşımıyla öğrencilerinin mezuniyet sonrasında birikim ve becerileriyle hayata ve iş yaşamına uyum sağlamasını önemser.

TurkishEnglish