TR | EN
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

Gelişmekte olan teknolojilerin ve ilişkili sistemlerin yönetiminde en uygun kararların alınmasına ve uygulanması ile Endüstri 4.0 geçtiğimiz bu günlerde Endüstri Mühendisliği bu sistemlerin yönetilmesi ve tasarlanması için en uygun mühendislik disiplinidir. Endüstri mühendisliğinin amacı; bir ürünün, cihazın, yapının veya makinenin tasarımı, imalatı, yapımı, işletmesi veya bakımında belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere mühendislerin, bilim adamlarının, tasarımcıların ve diğer teknik ve teknik olmayan personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek ve kontrol etmektir.

Çağın gereklilikleri ile uyumlu ve insan odaklı olarak hazırlanan ders planı ile öğrencilerimize, sistemi bütüncül bir şekilde ele alarak sistem problemlerine etkin ve verimli çözümler geliştirebilme yetkinliği kazandırılacaktır. Mezunlarımızın, bir kurumun organizasyon şemasında yer alan departmanların hemen hemen hepsinde görev alabilecek teknik bilgi ve becerilere sahip olması hedeflenmektedir. Örnek olarak üretim sektöründe (otomotiv, tekstil, gıda, vb.) çalışan bir endüstri mühendisi; üretim planlama ve kontrol, iş etüdü, sistem analizi, ergonomi, operasyon yönetimi, tesis tasarımı, toplam kalite yönetimi, yöneylem araştırmaları, çok kriterli karar verme ve yalın üretim gibi alanlarda görev alabilecektir.  Pazarlama departmanında marka tasarımı ve strateji geliştirme, satış bölümünde ise veri madenciliği aracılığıyla anlam çıkarabilme yeteneklerine sahip olacaktır. Ayrıca endüstri mühendisleri araştırma-geliştirme alanında da rol almakta, uygulamalı ve deneysel analizler gerçekleştirebilmektedir. Bilişim sektöründe, Endüstri 4.0 ile dijital dönüşüm sürecinde aktif olan endüstri mühendisleri, yazılım ve kodlama kısmına da hâkimdir. Bunun yanı sıra iş geliştirme, proje yönetimi, danışmanlık hizmetleri de verebilmektedirler.

Teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra gerçek vaka analizlerinin incelenmesi, tasarım ve uygulama projeleri ve zorunlu stajlar aracılığıyla öğrencilerimiz, endüstri mühendisliği mesleğinin gerekliliklerini yerine getirmiş olacaklardır. Ayrıca değişim programları, Çift anadal, yandal ve sertifika programları ile kendilerini sürekli geliştirebileceklerdir.

Bölümümüze 2021 YKS sonuçlarına göre öğrenci alınacaktır.