Menü

Mütevelli Heyet Başkanı Mesajı

Aklın ve bilimin yol gösterici gücüne inanan, azmin ve emeğin başarının en temel ögesi olduğunu bilen, kendi kültürüne hâkim, evrensel insani değerlere sahip, farklılıklara saygılı, insana değer veren ve insanlığa hizmet idealiyle donanmış bilim ve meslek insanlarının yetişmesine katkı sağlamak bizleri heyecanlandıran en önemli unsurdur.

Sevgili Gençler,

Üniversitemiz, 2018 yılında başlayan kuruluş yolculuğunu, 2020-2021 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul ederek ve yükseköğretim sistemimiz içerisindeki güçlü yerini alarak tamamlamış bulunmaktadır. Atlas Vadi Kampüsü’müz, alana özgü laboratuvarları, zengin kütüphanesi, konferans salonu ve bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapabilecek donanımlı Ar-Ge merkezleri ile siz değerli gençlerin hizmetindedir. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere olanak sağlayan geniş mekânlar ve donatılarla sizlere modern bir kampüs hayatı sunuyoruz. İstanbul Atlas Üniversitesi, sunduğu imkân ve fırsatlarla ülkemize ve insanlığa bilim, teknoloji ve nihayet bir medeniyet inşası sürecinde katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Sesin önce kelimeyi sonra cümleyi ve nihayet dili oluşturarak kültürü inşa eden kanatlanışı yahut rakamların/sembollerin, formüllerle katlanarak bilimsel bilgiyi ve teknolojiyi üretmesi gibi eğitim de tüm ögeleriyle emeğin ve birikimin ürünüdür. Bilimsel birikime, üretkenliğe ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızla uygulamalı eğitimin tüm olanaklarını siz değerli öğrencilerimize sunarak akademik ve mesleki gelişiminiz açısından üzerine geleceğinizi inşa edeceğiniz sağlam bir temel oluşturma idealini taşıyoruz. Üniversitemizin, daha kuruluşundan itibaren gerek akademik ve idari kadrosu, gerekse altyapısı ve her türlü donanımı ile bu amaca hizmet etme yolunda güçlü bir başlangıç yapmış olmasının verdiği memnuniyeti yaşıyoruz.

Aklın ve bilimin yol gösterici gücüne inanan, azmin ve emeğin başarının en temel ögesi olduğunu bilen, kendi kültürüne hâkim, evrensel insani değerlere sahip, farklılıklara saygılı, insana değer veren ve insanlığa hizmet idealiyle donanmış bilim ve meslek insanlarının yetişmesine katkı sağlamak bizleri heyecanlandıran en önemli unsurdur.

Üniversitemizin; siz değerli gençlerin, nihayette ülkemiz ve tüm insanlığın mutluluk ve refahına sağlayacağı katkıya olan ümit ve inançla sizleri sevgiyle selamlıyorum.

Dr. Yusuf Elgörmüş
Mütevelli Heyeti Başkanı