TR | EN

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal

Dil ve konuşma terapisti, bireylerin dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman hekim tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur. Dil ve konuşma terapistleri tipik gelişim gösteren çocukların yanında özel gereksinimi olan (Down sendromu, otizm vb.) bireylerin de tanı/terapi programlarında görev almaktadırlar.

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü olarak hedefimiz, mesleki alanda yetkin ve yeterli dil ve konuşma terapi hizmetlerini yerine getiren, ailelerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen, eleştirel düşünme becerisine sahip, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen ve eylemlerini kanıta dayalı uygulamalar üzerine temellendiren “Dil ve Konuşma Terapistleri” yetiştirmektir. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden mezun olan terapistler, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakımevlerinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik araştırma merkezlerinde görev alabilir, yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak da çalışabilirler. Ayrıca mezunlarımız kendi merkez ya da kliniklerini de açabilmektedirler.

Her geçen gün daha da küreselleşen dünyamızda siz değerli öğrencilerimizi gerek akademik gerek profesyonel yaşantınızda ihtiyaç duyacağınız bilgi ve beceriler ile donatmak adına üzerimize düşen büyük sorumluluğu yerine getirmek için Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü olarak yoğun bir şekilde çalıştığımızı ve sizlere bu konuda her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi Selim ÜNSAL
Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı