TR | EN

KOMİSYONLAR

STAJ KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri:
Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Can İke
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri Elgörmüş
Dr. Öğr. Üyesi Dicle Seben

Komisyon Görevleri:
¬ Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,
¬ Her eğitim-öğretim yılının güz döneminde yapılacak seminerle öğrencileri staj işlemleri konusunda bilgilendirmek.
¬ Staj konusunun ve iş yerinin eğitim programına uygunluğunu doğrulamak.
¬ Staj raporlarını değerlendirmek.

BÖLÜM EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri:
Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Can İke
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri Elgörmüş
Dr. Öğr. Üyesi Dicle Seben

Komisyonun Görevleri:
¬ Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek.
¬ Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek.

İNTİBAK KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri:
Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Can İke
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri Elgörmüş
Dr. Öğr. Üyesi Dicle Seben

Komisyonun Görevi:
İntibak Komisyonu “İstanbul Atlas Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi” çerçevesinde öğrencinin almış olduğu dersleri inceler. Komisyon, inceleme sonucunda muaf sayılması gereken ve tekrar alınması gereken dersleri belirttiği tutanağı Bölüm Başkanlığına iletir.