TR | EN

EBELİK

Ebelik, prekonsepsiyonel dönemden başlayarak, gebelik, doğum ve sonrası dönemde anne ve bebeklerin sağlığını geliştirmek, korumak, sürdürmek ve tedavi etmek amacıyla izlem, bakım, danışmanlık ve eğitim yapan, normal doğum ve aile planlaması hizmetlerini yürüten, kadın, çocuk, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunan bir sağlık disiplinidir. Ebelik, nesilden nesile aktarılan bilgi ile uygulanıyorken, günümüzde eğitim ile kazanılan profesyonel bir meslektir.

İstanbul Atlas Üniversitesi, alanında uzman akademik kadrosu ve multidisipliner yaklaşımıyla kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Uygulamalı dersler için tasarlanmış ebelik laboratuvarı öğrencilerimizin teorik eğitimleriyle deneyimi bütünleştirmektedir.

Kelebek Etkisi sloganı, Medicine Hastanesi’nin yirmi yılı aşan deneyimi, vadi kampüsü ve alanında deneyimli akademik personeli ile Ebelik bölümünde okuyacak olan öğrencilerimiz hem klinik hem de akademik alanda bir adım öne geçmenin ve 21. Yüzyıl yetkinlikleri ile donanmanın farkına varacaktır.

Öğrencilerimizin ebelik becerilerini kazanmaları için Türkiye’de az sayıda üniversitede bulunan üst teknoloji simülasyon maketleri ile eğitim görme imkanı ve hastaneden önce üniversite ortamında gerçeğe en yakın şekilde deneyim kazanacaklardır. Aynı zamanda, öğrencilerimizin uzaktan ebelik becerileri kazanmaları için çevrimiçi olarak akademisyenlerin yaptığı uygulamaları kendi gözlerinden izledikleri yüksek teknolojili uygulama gözlüğümüz bulunmaktadır.

Üniversitenin imkânlarını eğitim süresince değil eğitimleri bittikten sonra kullanmaya devam edebileceklerdir. Bölüm ders programı, öğrencilerin, temel bilim dersleriyle beraber mesleki olarak her türlü bilgi, beceri ve yetkinliklerini hem teorik hem de pratik açıdan kazanmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Yabancı dil eğitimine özel bir önem gösteren üniversitemiz, 6 yarıyıl boyunca hem teorik hem de pratik derslerle İngilizce öğretmeyi hedeflemektedir. Bunun yanında seçmeli olarak ikinci bir yabancı dil öğrenme imkânını size sunacaktır. Bu sayede, sadece kendi ülkesinde değil yurtdışında da eğitim görme, çalışma ve araştırma yapma imkânı bulacaktır.

Ebelik bölümünden mezun olanlar, Özel veya Kamu Kurumu mahiyetindeki Hastaneler, Üniversite Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM, ASM) gibi birçok sağlık uygulama, eğitim ve tarama faaliyeti gerçekleştiren kurumda çalışma olanağı bulurlar. Ayrıca özel kabin açarak serbest çalışabilir ve gebe takibi yapabilir, doğum yaptırabilirler. Ebelik ülkemizde istihdam olanağı en geniş ve kolay olan, yani henüz mezunlara dönük ihtiyacın çok olduğu bölümlerden birisidir. Mezunlar master ve doktora yaparak üniversitelerde akademik hayata katılabilirler.