Ebelik; gebelik,  doğum ve sonrası dönemde anne ve bebeklerin sağlığını geliştirmek, korumak, sürdürmek ve tedavi etmek amacıyla izlem,  bakım, danışmanlık ve eğitim yapan, normal doğum ve aile planlaması hizmetlerini yürüten, kadın, çocuk, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunan bir sağlık disiplinidir.

Programın amacı, mesleğin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumla donanmış, bilimsel araştırmalar ve uygulamalarla mesleğin gelişimine katkıda bulunabilen, eleştirel düşünen, problem çözme yeteneği gelişmiş, etik değerleri özümsemiş, insan haklarına saygılı ve yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş ebeler yetiştirmektir.

Bölümün gerektirdiği yeterlilikler, özellikler nelerdir?

Ebelik programına ilgi duyan öğrencilerimizin YKS (AYT) sayısal puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği biyoloji, fizyoloji, psikoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; sağlık bilimlerine ilgi duymak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek,  gelişmiş bir iletişim ve ikna becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, disiplinli ve sabırlı olmak gibi özellikleri taşımak önemlidir.

Atlas Üniversitesi bölüm öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Üniversitemiz, alanında uzman akademik kadrosu ve multidisiplineer yaklaşımıyla kapsamlı bir eğitim sunuyor. Uygulamalı dersler için tasarlanmış mutfak alanları ve laboratuvarlarıyla öğrencilerimizin teorik eğitimleriyle deneyimi bütünleştiriyor.

Ayrıca fakültemiz bünyesinde bulunan diğer sağlık bilimleri programları ile koordineli şekilde seçmeli derslerden faydalanarak eğitimlerini zenginleştirebilir, başarılı olurlarsa diğer sağlık bilimleri programlarından birisinde Yan Dal, Çift Anadal olanağı bulabilirler.

Temel Bilimler Uygulama, Anatomi, Fizyoloji laboratuvarlarımız ve program için özel olarak tasarlanan İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı, Hemşirelik ve Ebelik Laboratuvarı, Tıbbi Beceri Laboratuvarı gibi ünitelerimiz eğitim ve uygulama noktasında en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz.

İstanbul Atlas Üniversitesi tüm Sağlık Bilimleri Programlarında eğitim, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemeleri, bilgi ve becerilerini sürekli eğitim ile güncellemeleri, klinik ortamlarda bilgi etkileşimi, iletişim ve bakım ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri ve bakıma yansıtmaları amacıyla bilgisayar destekli eğitim-öğretim materyalleri ve sanal gerçekliliği de içermektedir. Sanal gerçeklik son yıllarda popüler hale gelmiş bilgisayar grafik teknolojisidir. Bu yöntem, doğal gerçek ortamları taklit eden sanal obje ve ortamları sunan üst düzeyde bilgisayara dayalı etkileşimli ve çoklu ortam teknolojisidir. Sanal gerçeklik teknolojisi eğitimde öğrenciler yaşadıkları ortamlarla etkileşimde bulunarak öğrenmelerini en üst düzeye çıkarabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin, çağın gelişen teknolojisini ve bu doğrultuda gelişen yeni mesleki yöntem ve yaklaşımları kullanabilecek donanıma sahip olmalarına, mesleki cihaz ve teknolojileri kullanma becerilerini geliştirmelerine özel önem verilir.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Ebelik bölümünden mezun olanlar, Özel veya Kamu Kurumu mahiyetindeki Hastaneler, Üniversite Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM, ASM) gibi birçok sağlık uygulama, eğitim ve tarama faaliyeti gerçekleştiren kurumda çalışma olanağı bulurlar. Ayrıca özel kabin açarak serbest çalışabilir ve gebe takibi yapabilir, doğum yaptırabilirler. Ebelik ülkemizde istihdam olanağı en geniş ve kolay olan, yani henüz mezunlara dönük ihtiyacın çok olduğu bölümlerden birisidir. Mezunlar master ve doktora yaparak üniversitelerde akademik hayata katılabilirler.

TurkishEnglish