Ergoterapi; hastalıkları veya engelleri nedeniyle temel iş ve uğraşılarda bağımsızlığı kısıtlanmış kişinin, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığına kavuşturulması, işe ve toplumsal hayata dönüşü, sosyalleşmenin sağlanması ve arttırılması gibi konuları içerir.

Ergoterapist, kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek ya da aktiviteyi ve çevreyi kişinin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşır.

Ergoterapist, rehabilitasyon ekibinin bir parçasıdır. Pediatri, nöroloji, romatoloji, geriatri, psikiyatri gibi alanlarda sağlık profesyonelleriyle birlikte aktif olarak çalışır. Her yaş grubunda yaşam kalitesini arttırmak, istihdam sorunlarını azaltmak,  sosyal ve toplumsal katılımı arttırmak için duyu, motor, bilişsel ve psikososyal becerileri geliştirir.

Ergoterapistler, sağlığın iyileştirilmesi amacıyla hem sağlıklı hem de sağlık sorunları olan kişilerle çalışırlar. Ergoterapi programı bireye özgü olarak düzenlenir. Ergoterapist, bireyi ev hayatında, iş ve sosyal ortamında mevcut becerileri açısından detaylı olarak değerlendirir. Bu becerilerin korunması, geliştirilmesi, bağımsızlığın ve üretkenliğin arttırılması amacı ile bir program hazırlar ve bu programı yürütür.

Bölümün gerektirdiği yeterlilikler, özellikler nelerdir?

Ergoterapi programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (AYT) sayısal puan türünde başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği biyoloji, kimya, fizyoloji, psikoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; sanat ve tasarıma yatkın olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek,  gelişmiş bir iletişim ve ikna becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, disiplinli ve sabırlı olmak gibi özellikler önemlidir.

Atlas Üniversitesi bölüm öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Ergoterapi Bölümünde temel bilimler ve bölüm dersleri ile birlikte klinik beceri gerektiren uygulamalar da yer almaktadır. Öğrenciler, Büyüme ve Gelişme, Anatomi, Sağlık Sosyolojisi, Ergoterapiye Giriş, Ergoterapi Teorileri, gibi dersler alarak mesleki eğitimlerini tamamlamaktadır.

Öğrencilerimiz, Tıp Fakültemiz ile bünyesinde hizmet veren Üniversite Hastanemiz ve laboratuvarlarımızda uygulama ve staj olanaklarını en üst seviyede yürütme imkanı bulacaklar.

Temel Bilimler Uygulama, Anatomi, Fizyoloji laboratuvarlarımız ve bölüm için özel olarak tasarlanan Ergoterapi/İş Uğraş Terapisi ve Fizyoterapi laboratuvarları gibi ünitelerimiz eğitim ve uygulama noktasında en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunuyor.

Ayrıca fakültemiz bünyesinde bulunan diğer sağlık bilimleri programları ile koordineli şekilde seçmeli derslerden faydalanarak eğitimlerini zenginleştirebilir, başarılı olurlarsa diğer sağlık bilimleri programlarından birisinde Yan Dal, Çift Anadal olanağı bulabilirler.

İstanbul Atlas Üniversitesi tüm Sağlık Bilimleri Bölümlerinde eğitim, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemeleri, bilgi ve becerilerini sürekli eğitim ile güncellemeleri, klinik ortamlarda bilgi etkileşimi, iletişim ve bakım ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri ve bakıma yansıtmaları amacıyla bilgisayar destekli eğitim-öğretim materyalleri ve sanal gerçekliği de içermektedir. Sanal gerçeklik son yıllarda popüler hale gelmiş bilgisayar grafik teknolojisidir. Bu yöntem, doğal gerçek ortamları taklit eden sanal obje ve ortamları sunan üst düzeyde bilgisayara dayalı etkileşimli ve çoklu ortam teknolojisidir. Sanal gerçeklik teknolojisi eğitimde öğrenciler yaşadıkları ortamlarla etkileşimde bulunarak öğrenmelerini en üst düzeye çıkarabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin, çağın gelişen teknolojisini ve bu doğrultuda gelişen yeni mesleki yöntem ve yaklaşımları kullanabilecek donanıma sahip olmalarına, mesleki cihaz ve teknolojileri kullanma becerilerini geliştirmelerine özel önem verilir.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Ergoterapistler, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, okullar, fabrikalar, halk sağlığı merkezleri, özel eğitim kurumları, üniversiteler ve adli kurumlar gibi geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Ayrıca mezunlar master ve doktora yaparak üniversitelerde akademik hayata katılabilirler.

TurkishEnglish