Hemşirelik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerle temellenen eğitimi ile yaşamın tüm alanlarında birey, aile ve toplumun sağlığını geliştirme, koruma, iyileştirme ve rehabilitasyonuna katılan bir meslek grubudur.

Temel uğraş alanı insan ve konusu sağlık olan hemşirelik, bilim ve sanattan oluşan uygulamalı bir disiplindir. Hemşirelik; bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde, hastalığa uyum ve iyileştirme süreçlerinde en fazla ihtiyaç duyulan sağlık bakım mesleğidir.

Bölümün gerektirdiği yeterlilikler, özellikler nelerdir?

Hemşirelik programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (AYT) sayısal puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği biyoloji,  fizyoloji, psikoloji, temel tıbbi bilimler ve sağlık mesleğine ilgi duyuyor olmaları beklenir. Bu mesleği seçecek olan öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, dikkatli, disiplinli ve sabırlı olmak gibi özelliklere sahip olması gereklidir. Ayrıca hoşgörü ve cesaret bu mesleğin icrası için gereklidir. Hızlı ve doğru karar verme yetisine sahip olması, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmesi, iyi bir iletişim ve ikna becerisine sahip olması ve en önemlisi takım çalışmasına yatkınlık yine bir hemşirenin taşıması gereken özelliklerdir.

Atlas Üniversitesi bölüm öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Üniversitemiz, alanında uzman akademik kadrosu ve multidisipliner yaklaşımıyla kapsamlı bir eğitim sunuyor.

Ayrıca fakültemiz bünyesinde bulunan diğer sağlık bilimleri programları ile koordineli şekilde seçmeli derslerden faydalanarak eğitimlerini zenginleştirebilir, başarılı olurlarsa diğer sağlık bilimleri programlarından birisinde Yan Dal, Çift Anadal olanağı bulabilirler.

Temel Bilimler Uygulama, Anatomi, Fizyoloji laboratuvarlarımız ve program için özel olarak tasarlanan İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı, Hemşirelik ve Ebelik Laboratuvarı, Tıbbi Beceri Laboratuvarı gibi ünitelerimiz eğitim ve uygulama noktasında en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunuyor.

İstanbul Atlas Üniversitesi tüm Sağlık Bilimleri Programlarında eğitim, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemeleri, bilgi ve becerilerini sürekli eğitim ile güncellemeleri, klinik ortamlarda bilgi etkileşimi, iletişim ve bakım ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri ve bakıma yansıtmaları amacıyla bilgisayar destekli eğitim-öğretim materyalleri ve sanal gerçekliliği de içermektedir. Sanal gerçeklik son yıllarda popüler hale gelmiş bilgisayar grafik teknolojisidir. Bu yöntem, doğal gerçek ortamları taklit eden sanal obje ve ortamları sunan üst düzeyde bilgisayara dayalı etkileşimli ve çoklu ortam teknolojisidir. Sanal gerçeklik teknolojisi eğitimde öğrenciler yaşadıkları ortamlarla etkileşimde bulunarak öğrenmelerini en üst düzeye çıkarabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin, çağın gelişen teknolojisini ve bu doğrultuda gelişen yeni mesleki yöntem ve yaklaşımları kullanabilecek donanıma sahip olmalarına, mesleki cihaz ve teknolojileri kullanma becerilerini geliştirmelerine özel önem verilir.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Özel veya Kamu Kurumu mahiyetindeki Hastaneler, Huzurevleri, Okullar, İş yerleri, Üniversiteler, Diyaliz merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM, ASM) gibi birçok sağlık uygulama, eğitim ve tarama faaliyeti gerçekleştiren kurumda çalışma olanağı bulurlar. Hemşirelik ülkemizde istihdam olanağı en geniş ve kolay olan, yani henüz mezunlara dönük ihtiyacın çok olduğu bölümlerden birisidir. Ayrıca mezunlar master ve doktora yaparak üniversitelerde akademik hayata katılabilirler.

TurkishEnglish