Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunda Yüksek Lisans derecesi ile mezun oldu. 1987 yılında ikinci yüksek lisans programını İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği alanında tamamladı.

1976-2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, 2009-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Hemşirelik Koordinatörlüğü, İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu, Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulu, Kalite Kurulu üyeliklerinde bulundu. Sağlık Bakanlığı ve YÖK bünyesinde çeşitli komisyon ve kurullarda görev alan Yıldırım, 2005 yılından itibaren çalıştığı İstanbul Üniversitesi dışında çeşitli özel üniversitelerin hemşirelikte lisans ve lisansüstü programlarına öğretim üyesi olarak katkı verdi.

Yüzden fazla lisansüstü tez danışmanlığı olan Yıldırım’ın, Yönetim Organizasyon, Sağlık Yönetimi, Hemşirelikte Yönetim, Sağlık Politikaları, Sağlık/Hemşirelik Mevzuatı, Liderlik, Örgütlenme, Stratejik Planlama, Mobbing konuları yanı sıra ve Meslekleşme ve Profesyonellik alanında ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda çok sayıda yayımlanmış eserleri mevcuttur.

Halen Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı olan Yıldırım, Yönetici Hemşireler Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Hemşirelik Eğitimi Derneği, Florence  Nightingale Hastane ve Hemşire Mektepleri Vakfı Genel Kurulu üyeliğini sürdürmektedir

TurkishEnglish