TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Teknoloji alanındaki üst politika belgeleri ve özellikle milli teknoloji hamlesinin gerçekleştirilmesi kapsamında bilimsel araştırmaların ve yurt içi-yurt dışı desteklerin tek bir çatı altında toplanıp;

¬ Ulusal ve uluslararası bilimsel destek fırsatlarının duyurulması,

¬ Projelerin başvurusu, revizyon istenen veya ret edilen projelerin yeniden yapılandırılması,

¬ Yürütülen projelerin izlenmesi ve mali yönetimlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan tüm sorunlara üniversite düzeyinde çözümler oluşturularak bir bütünlük sağlanması,

¬ Araştırma ve geliştirme çalışmaları sürecinin her aşamasında yasal, teknik ve bütçe konularında destek verilmesi,

¬ Bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ile Üniversitede geliştirilen projelerin, yatırımcılara tanıtılarak, projelerin lisanslanması ve ticarileştirilmesi 

amacıyla 2020 yılında Teknoloji Transfer Ofisi kurulmuştur.

1) Atlas proje ofisi

Proje destek birimi lisans, lisansüstü öğrencileri de dâhil olmak üzeri akademik personelin proje önerilerine ulusal/uluslararası hibe desteği taraması yapan, proje önerisi hazırlama  dan başlayan ve projenin başarı ile sonuçlanması için proje sonuna kadar geçen süreçte destek veren birimdir. Birimimizin görev ve amaçları;

¬ Atlas Üniversitesi’nde projelerin sayısını artırmak amacıyla öğretim elemanlarını proje yazma ve yürütmeye teşvik etmek amacıyla eğitimler ve toplandılar organize etmek,

¬ Ulusal ve uluslararası proje çağrılarını takip ederek ilgili akademisyenlere ve birimlere duyurmak ve web sitesinde bu çağrılara yer vermek,

¬ Akademik personel tarafından hazırlanan proje önerilerini kuruma göndermeden önce özgün değer, yaygın etki, yöntem ve yapılabilirlik yönünden ön değerlendirmeye almak,

¬ Projeler için etik kurul ve gerekli izinlerin alınması için proje yürütücüsüne destek olmak,

¬ Başarılı şekilde bitirilen projelerin çıktılarının takip etmek, eğer gerekli ise fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan hukuki düzenlemeler konusunda ve ticarileşme sürecinde proje yürütücülerine danışmanlık sağlamak.

Proje yazma ve yürütme eğitimi
Proje Ofisi tarafından belirli zamanlarda akademisyenlere yönelik proje hazırlama ve yürütme eğitimi verilmektedir. Eğitim 2 gün olarak tasarlanmış olup tüm gün devam etmektedir.

Proje başvuru desteği
Atlas Üniversitesi akademisyenlerine başvurmayı planladıkları proje önerileri için gerekli etik kurul ve diğer izinler konusunda destek verilmektedir. Ayrıca proje ön incelemesi yapılarak projenin hazır hale gelmesinde yardımcı olunmaktadır.       

Proje fikri analizi
Olgunlaşmamış Proje fikrinizle ofisimize gelebilir ve uzmanlarımız ile fikir alışverişinde bulunarak proje fikrinizi olgunlaştırabilirsiniz

Projeye özgü mentörlük
Atlas Üniversitesi Proje Ofisi, projenizin fikir aşamasından kabul aşamasına kadar olan süreç için stratejik plan hazırlanması ve sağlıklı adımlarla projenizi yönetmeniz için mentörlük hizmeti sağlamaktadır.

Panel raporların kritiği ve yol haritası belirleme
Destek almak istediğiniz kurumdan proje öneriniz ile ilgili olumsuz yanıt aldığında projeye için yazılan rapor değerlendirilir ve bu rapora göre proje üzerinde çalışılarak bir yol haritası belirlenir.

Proje sonrası takip desteği
Proje destek veren kurum tarafından kabul edildikten sonra gerek ara raporların yazılmalı gerekse çıktıların sağlık bir şekilde alınıp projenin başarılı olarak tamamlanması için destek verir.

2) Tanıtım, eğitim ve farkındalık birimi

Birimimiz aracılığıyla amacı, TTO faaliyetlerinin tanıtımı ile farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Belirlenen hedef kitlelere verilen eğitimler yanında, TTO personelimizin de de hizmet içi eğitimi gerçekleştirilmektedir. Birimin tanıtım faaliyetleri Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmektedir.

3) Kamu-üniversite-sanayi iş birliği birimi

Birimin en temel amacı, sanayi’nin ihtiyaçlarının tespit ederek, Üniversite’nin mevcut alt yapısı ve akademik bilgi birikimi ile taleplerin sağlanmasıdır. Genel çalışma prensibi, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı vb. programlar ile üniversite sanayi iş birliğini kuran birimdir.

4) Fikri sınai mülkiyet hakları birimi

Birimin en temel amacı, öğretim üyeleri ile öğrencilerin fikirlerini tescil altına alarak, fikirlerin ticarileştirilmesi veya şirketleşmesi üzerine çalışma yapmasıdır.

5) Girişimcilik ve şirketleşme birimi

Birim, lisans, lisansüstü öğrencileri ile öğretim üyelerinin iş fikirlerini geliştirmesi için eğitim, mentorluk, yatırımcı görüşmeleri vb. gibi faaliyetleri düzenlenmektedir.  Bu çerçevede ön kuluçka ve kuluçka hizmeti ile bu birim çalışma sağlamaktadır.

TR | EN