TIP FAKÜLTESİ

Hekimlik mesleği, birey ve toplumun sağlığını korumayı, sağlığı bozulan insanlara yaşam kalitesini yeniden kazandırmayı veya yükseltmeyi amaçlayan onurlu bir meslektir.

Öğrencilerimiz, Tıp Fakültesinin kapısından ilk adımlarını attıkları andan itibaren, hekim olarak bütün yaşamları boyunca yaşadıkları toplumun ve insanlığın daima sorun çözen tarafında olmaları gerektiğini asla unutmamalıdırlar.

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında tıp eğitimine ilk adımı atacak olan öğrencilerimiz tarihi bir başlangıca tanıklık edeceklerdir. Altı yıllık eğitiminiz boyunca her biri seçkin, kendi alanında iyi yetişmiş ulusal ve uluslararası deneyimleri olan öğretim üyesi kadromuzun gözetiminde eğitimlerinizi tamamlayacaksınız.

Tıp Fakültemizde uygulanacak eğitim sistemi entegre tıp eğitim sistemidir. Bu eğitim modeli,  bir sistem içerisinde yer alan doku ve organların anatomik yapıları, fizyolojik özellikleri, histolojik yapısı ve embriyolojik gelişim süreçleri ile diğer tüm derslerin birbiriyle entegre edilerek öğretilmesi esasına dayanır. Öğrenci böylece bir sistemin içinde yer alan doku ve organların yapılarını, çalışma özelliklerini, hastalıkları ve tedavi yollarını bir bütün olarak öğrenmiş olur. Tıp eğitimi temel tıp bilimleri ve klinik bilimler olmak üzere iki ayrı ana bölümde gerçekleştirilecektir. Temel tıp bilimleri dersleri üniversitemizin yeni ve modern binası içerisinde bulunan modern derslik ve donanımlı laboratuvarlarda gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz donanımlı simülasyon laboratuvarımızda klinik öncesi beceri, tutum ve davranış eğitimlerini alacaklardır. Temel tıp bilimlerinde eğitim, birinci yıldan başlayarak içerisinde birbirine konu olarak yakın olan derslerin bir bütününü kapsayan “kurullardan” oluşacaktır. Kurul içerisinde yer alan dersler tıp ve sağlık alanında güncel temel tıp bilgilerini ve laboratuvar uygulamalarını içermektedir.

Klinik bilimlerde ise, hem teorik hem de hasta başı eğitimler üniversitemizin kendisine ait 400 yataklı modern hastanesinde ve konusunda yetkin öğretim üyeleri tarafında verilecektir. Büyük ve küçük stajların tamamı yine üniversite hastanemizde deneyimli yetkin öğretim üyelerimizce verilecektir.

Altı yıllık eğitim süreciniz boyunca sizlerden sadece mevcut tıp bilgilerini öğrenip hastalarda uygulamayı değil aynı zamanda yeni araştırmalarla tıp bilimine ülkemiz adına katkıda bulunmanızı beklemekteyiz. Öğrencilerimiz, üniversitemizden mezun olduklarında sadece iyi birer hekim olarak değil, aynı zamanda araştırma yapabilen ve araştırma sonuçlarını klinikle sentezleyebilen aktif bilim insanı vasfını da kazanmış olarak meslek hayatına başlayacaklardır.

Bizler, yönetici ve öğretim üyeleri olarak Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerimizin şeffaf, katılımcı, değişime ve yenililere açık, özgüvenli, analiz ve sentez yapma yeteneği kazanmış hekimler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz.

Tüm meslek gruplarının çeşitli şekillerde insanla ilgisi bulunmasına rağmen doktorluk doğrudan insan hayatına dokunan, sağlıklı bireylerin ve sağlıklı yaşam olgusunu yitirmiş bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanan tek meslektir.

İnsan yaşamının daha kaliteli devamını hedefleyen bir meslek sahibi olmak, bu hedef ile deneyim kazanmak ve kazanılan deneyimleri yorumlayabilir olmak en az bu mesleği öğretmek kadar zordur.

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi; araştırmanın önemini ve araştırma sonuçlarının klinik bilgiye nasıl dönüştürüleceğini bilen ve bilim üretebilen doktorlar yetiştirmeyi amaçlar. Böylelikle öğrencilerimiz hem bugünün hastalarına üstün kalitede hizmet verebilecek doktorlar olacak hem de yetkin bilim insanları olarak geleceğin sağlık sorunlarına bilimsel araştırmalarıyla çözüm olabileceklerdir.

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında tıp eğitimine başlayacak öğrencilerimiz tarihi bir başlangıca tanıklık edeceklerdir. Altı yıllık eğitiminiz boyunca her biri kendi alanında yetişmiş ulusal ve uluslararası deneyimleri olan seçkin öğretim üyesi kadromuzun gözetiminde eğitiminizi tamamlayacaksınız.

Eğitim- Öğretim müfredatımızda Entegre Tıp Eğitim Modeli (Kurul Sistemi) uygulanmaktadır. Tıp Fakültemizde ders programları 2014 Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu süreç içerisinde temel bilim dersleri üniversite kampüsümüzün yeni binası içerisinde bulunan modern derslik ve son teknoloji ile donatılan ve öğrencilerimizin her birinin tam kapasite ile yararlanabileceği laboratuvarlarda gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz donanımlı simülasyon laboratuvarımızda klinik öncesi beceri tutum ve davranış eğitimlerini alacaklardır. Öğrencilerimiz 4. ve 5. sınıflarda klinik stajları ve hasta başı eğitimleri ile teorik dersleri küçük gruplar halinde üniversitemizin kendi bünyesinde yer alan 450 yataklı modern, tanı ve teşhis sistemleriyle donatılmış ve 18 ameliyathane ile birlikte bir de hibrit ameliyathaneye sahip olan üniversite hastanemizde (Medicine Hospital) gerçekleştireceklerdir.

Sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, sorumluluk alabilen, mesleğini etik kurallara uygun yapan, araştıran ve sorgulayabilen, güncel tüm gelişmeleri takip edebilen bir doktorun yetişmesi usta-çırak ilişkisi olarak adlandırılan öğrenci ve öğretim üyesi arasındaki sıkı bağ ile mümkündür. Bu yakın bağın kurulması için öğrencilerimiz ilk yıldan itibaren öğretim üyeleri ile birebir laboratuvarlarda bulunabilecek, bir akademik çalışmanın ilk anından itibaren sonuçlanana kadar sürece dahil olabileceklerdir. Öğrencilerimizin iyi bir doktor ve araştırmaları ile iyi bir bilim insanı olarak fakültemizden mezun olabilmeleri en büyük hedefimizdir.

Prof. Dr. Ayhan BİLİR

Prof. Dr. Ayhan BİLİR, Dekan

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Prof. Dr. Batuhan ÖZAY, Rektör
Prof. Dr. Ahmet GÜL
Prof. Dr. Ahmet Hamdi TEFEKLİ
Prof. Dr. Gökhan ÇİPE
Prof. Dr. Hanefi ÇAKIR
Prof. Dr. Hayrettin KESMEZACAR
Prof. Dr. Hidayet AKDEMİR
Prof. Dr. Mete İŞERİ
Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜK
Prof. Dr. Mustafa Uygar KALAYCI
Prof. Dr. Nurettin LÜLECİ
Doç. Dr. Basri ÇAKIROĞLU
Doç. Dr. Feyzullah ERSÖZ
Doç Dr. İsmet Yalkın ÇAMURCU
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Hande GÖKÇE
Dr. Öğr. Üyesi Atakan ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Bekir AYIK
Dr. Öğr. Üyesi Cengizhan EKİZCELİ
Dr. Öğr. Üyesi Derya SİVRİ AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ALBAYRAK
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLEN
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TEYMUR
Dr. Öğr. Üyesi Kayhan TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Serkan ALPARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Nihat GÜLAYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Nihat KAY
Dr. Öğr. Üyesi Zeki KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TATAR
Dr. Öğr. Üyesi Züleyha GENÇ YÜCEL

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Prof. Dr. Bahattin ÇOLAKOĞLU
Prof. Dr. Cenap ZEYBEK
Prof. Dr. Demet ÖZBABALIK ADAPINAR
Prof. Dr. Mahmut ÇAKMAK
Prof. Dr. Pervin KUTLUAY İŞERİ
Doç. Dr. Gökhan ERTAŞ
Doç. Dr. Mustafa KÖROĞLU
Doç. Dr. Nihal Aslı ESER
Dr. Öğr. Üyesi Emine DİLEK
Dr. Öğr. Üyesi Erdal YAŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Erol SAĞATLI
Dr. Öğr. Üyesi Fatih DİLEK
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜVEN
Dr. Öğr. Üyesi Ömer OKUYAN
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erkan IŞIK
Dr. Öğr. Üyesi Özlem BOZKURT
Dr. Öğr. Üyesi Zeki DOĞAN

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Prof. Dr. Ayhan BİLİR 
Prof. Dr. Şükrü AYNACIOĞLU

Prof. Dr. Yakup TUNA
Doç. Dr. Emre TEPELİ
Doç. Dr. Fatma ÖZBAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Atilla KURTULUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Bağnu Kaya DÜNDAR
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BİLTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Bülent SAKA
Dr. Öğr. Üyesi Esra Bihter GÜRLER
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Hürriyet ÇETİNOK
Dr. Öğr. Üyesi Selda KÖMEÇ
Dr. Öğr. Üyesi Sema KETENCİ

Akademik ve alfabetik sıra ile listelenmiştir.

TR | EN