TR | EN
KOMİSYONLAR

İNTÖRN KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Ayhan Bilir

Prof. Dr. Yakup Tuna

Prof. Dr. Ahmet Gül

Prof. Dr. Mustafa Uygar Kalaycı

Dr. Öğr. Üyesi Sema Ketenci

Dr. Öğr. Üyesi Hürriyet Çetinok

Komisyonun Görevleri:

¬ İntörnlük çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,
¬ Her eğitim-öğretim yılının Güz Dönemi’nde yapılacak seminerle öğrencileri staj (intörn doktorluk) işlemleri konusunda bilgilendirmek.
¬ İntörn raporlarını değerlendirmek.
¬ İntörnlük döneminde yapılacak teorik ve pratik eğitimleri ve sınavları düzenlemek.

FAKÜLTE EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Ayhan Bilir

Prof. Dr. Yakup Tuna

Dr. Öğr. Üyesi Sema Ketenci

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Biltekin

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Şahin

Komisyonun Görevleri:

¬ Fakültemiz anabilim dallarında ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,
¬ Kurul sınavlarında sorulacak soruların incelenmesi, toplanması ve kontrolü,
¬ Ölçme –değerlendirme yöntemlerinin uygulanması,
¬ Teorik ve Pratik sınavların yönetmelik ve yönergeye uygun bir biçimde denetlenmesi ve uygulanması
¬ Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek.

İNTİBAK KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Ayhan Bilir

Prof. Dr. Yakup Tuna

Dr. Öğr. Üyesi Sema Ketenci

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Biltekin

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Şahin

Komisyonun Görevi:

İntibak Komisyonu “İstanbul Atlas Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi” çerçevesinde öğrencinin almış olduğu dersleri inceler. Komisyon, inceleme sonucunda muaf sayılması gereken ve tekrar alınması gereken dersleri belirttiği tutanağı Dekanlık sekreterliğine iletir.