08.11.2022 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemize 08.11.2022 Tarih ve 32007 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alımı için ön değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

İlgili doküman aşağıdadır.


Sağlık Bilimleri Fakültesi


Meslek Yüksek Okulu