İletişim Atlası

11.03.2022 Öğretim Üyesi İlanı ve Öğretim Elemanı İlanı Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı ilanı ile ilgili değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

İlgili dokümanlar aşağıdadır.