İletişim Atlası

Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacaktır.

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 18.03.2023
İlan Bitiş Tarihi: 01.04.2023
Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL 444 34 39

İlgili dokümanlar aşağıdadır.