İletişim Atlası

20.03.2020 – 03.04.2020 Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanımızın ertelenen sınavına ilişkin duyuru

20.03.2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan “Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi” ilanımıza başvuran adayların 06.04.2020 tarihinde ön değerlendirmeleri WEB sayfamızda yayımlanmış olup, ilgili ilanlarımıza ilişkin sınav ve sınav sonuç açıklama duyuru tarihleri, “COVID-19 Corona Virüsü” salgını önlemleri nedeniyle ilgili duyuruda belirtilmişti.

Söz konusu Sınav ve Sınav Sonuç Açıklama tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Sınav Tarihi/Saati: 05.05.2020 / 11.00

Sonuç Açıklama Tarihi: 06.05.2020