İletişim Atlası

20.08.2021 Öğretim Üyesi İlanı ve Öğretim Elemanı İlanı

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlgili dokümanlar aşağıdadır.